Organisatiecultuur

Hoe bouw je de ideale organisatiecultuur?

Een organisatiecultuur die past bij je bedrijfsstrategie stuwt jouw organisatie naar haar doelen. Daarbovenop draagt het bij aan verbinding tussen mensen in de organisatie en meer werkplezier. Maar een cultuur die niet goed aansluit, zal de organisatie net zo hard belemmeren. Bovendien kan het een energielek veroorzaken, wat ten koste gaat van motivatie en toewijding. Hoe laat je organisatiecultuur voor jouw organisatie werken? Dit vraagt om actieve inzet en motivatie. Maar eerst: wat is organisatiecultuur? En hoe maak je het een prioriteit in jouw organisatie? 

 

Ga in gesprek met een van onze experts Strategie, Cultuur en Transformatie

Wat is organisatiecultuur?

Organisatiecultuur is op vele manieren te definiëren en in modellen te vangen. Deze theorieën maken van organisatiecultuur vaak iets abstracts en mysterieus. Toch is uiteindelijk het enige deel van cultuur dat werkelijk impact heeft op de business het gedrag dat mensen in de organisatie dagelijks vertonen. Hoe communiceren zij met elkaar en met externe partijen? Welke keuzes maken ze wel en welke niet? Hoe wordt er leiding gegeven? Dit raakt de prestaties van de organisatie, maar ook de teamdynamiek, de klanttevredenheid en kosten die een organisatie maakt. Sterker nog, het bepaalt of strategie en visie blijven bij plannen en voornemens of zich daadwerkelijk vertalen in resultaten.  

Ja, cultuur doet er echt toe!

Cultuur hoog op de prioriteitenlijst

Het in kaart brengen van de organisatiecultuur van jouw organisatie begint bij vragen stellen. Is het gedrag van de mensen in de organisatie in lijn met de doelen van de organisatie? Zijn alle mensen in de organisatie het eens over de cultuur of verschillen de ideeën? Passen alle subculturen in de organisatie bij de beoogde organisatiecultuur? Dit zijn belangrijke vragen om duidelijk te hebben in jouw organisatie. 

Het wezenlijk en duurzaam aanpakken van de organisatiecultuur vraagt om toewijding en een doordachte aanpak. Dit vereist inspanning van alle mensen in de organisatie en wordt in gang gezet door de leiders van de organisatie. Ook vraagt het van iedere leider dagelijkse aandacht, vooral bij organisatieverandering of aanpassingen in de koers van de organisatie. Ze hebben een voorbeeldrol in dit proces. Leiders die sterke cultuurdragers zijn, zijn beter in staat de organisatie te leiden in veranderende tijden.  

Weg met de mystiek rondom organisatiecultuur

Als consultant kunnen wij deze taken van leiders niet overnemen, maar we kunnen leiders wel helpen om hun rol als cultuurdrager vorm te geven en effectief in te vullen. Zowel in een volwassen organisatie, als in een groeiende of gefuseerde organisatie. Zo krijgen leiders de tools om de cultuur in hun organisatie te versterken en momentum te creëren om cultuur op de kaart te zetten.

InContext maakt cultuur inzichtelijk en beïnvloedbaar. Je gaat met ons de huidige cultuur van je organisatie doorgronden en bepalen welk deel daarvan behouden moet worden en wat mag veranderen. Samen met je organisatie bepaal je de gewenste organisatiecultuur. Je ontwikkelt inzichten en vaardigheden die nodig zijn om afscheid te nemen van verouderde gewoontes en nieuwe gewoontes te ontwikkelen en te borgen. Je gaat werken met beproefde methoden en de nieuwste (digitale) tools om jouw verbeterde cultuur te bouwen.

Wil je meer inzicht krijgen in organisatiecultuur en cultuurverandering? Download dan ons gratis e-book “De 5 stappen van cultuurverandering binnen jouw organisatie”.  

E-book - De 5 stappen van cultuurverandering

E-book Cultuurverandering

Wij maken het veranderen van de organisatiecultuur niet onnodig ingewikkeld. In dit inspirerende e-book vind je de noodzakelijke achtergrond én een aanpak in vijf stappen om de cultuur binnen jouw organisatie te versterken.

Business Games

Onze projecten

Benieuwd hoe we de organisatiecultuur van CHC hebben versterkt, zodat zij in staat zijn om te blijven groeien en te excelleren?

Lees verder

University

Onze projecten

Benieuwd naar het verandertraject binnen een universiteit om de sociale veiligheid en onderlinge verbinding binnen de organisatie te vergroten?

Lees verder

Business Games

Onze klant aan het woord

Sandra Dieleman-Moerloos, operationeel leidinggevende bij ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen vertelt over haar ervaring met InContext.

Lees verder