Leercultuur

Wat is een leercultuur?

Learning culture of leercultuur is een verzameling van beleid, processen, overtuigingen, gebruiken, houding en gedrag binnen een organisatie, gericht op het stimuleren van nieuwsgierigheid, continu leren, delen van kennis, experimenten aangaan en nieuwe werkwijzen uitproberen. Dit om de verandersnelheid, performance en wendbaarheid van een organisatie te verhogen.

InContext consultants helpen je graag om na te denken over een passende leercultuur voor jouw organisatie.

Michelle Vaessen InContext

Leercultuur in organisaties

Slechts enkele decennia geleden werd de performance van een organisatie bepaald door de wijze waarop menselijke arbeid werd georganiseerd. Inmiddels is dit verschoven naar het ontwerpen, verbeteren en optimaliseren van geautomatiseerde of virtuele processen. Mensen produceren minder zelf en vervullen steeds meer analytische, technische of creatieve functies. Slim werken in plaats van hard werken is nog nooit zo belangrijk geweest. Organisaties moeten hun cultuur aanpassen aan deze fundamentele verandering van werk.

Er zijn maar weinig bedrijfstakken die niet worden geraakt door grote veranderingen. De organisaties die voorop lopen in nieuwe ontwikkelingen hebben een voorsprong op organisaties die zich niet of later aanpassen aan veranderingen in de omgeving. We kennen allemaal de voorbeelden van Nokia en Kodak en willen niet de volgende worden. Dan liever een volgende Google, Amazon of Apple!

 

Leercultuur creëert bewustwording

Een leercultuur helpt om bewust te worden van waar de organisatie kan vernieuwen of verbeteren, ook als dat bij hogere leidinggevenden enig ongemak veroorzaakt. Bovendien helpt een leercultuur snel te schakelen op nieuwe ontwikkelingen of technologieën en dat maakt de organisatie wendbaar. Het risico van externe disruptie wordt hiermee geadresseerd. Sterker nog, het opent mogelijkheden om als organisatie snel in te haken op nieuwe ontwikkelingen en daarmee een innovatieve rol te spelen in de eigen markt.

Medewerkers met actuele kennis en vaardigheden willen deze graag up-to-date houden en waar mogelijk nieuwe kennis toevoegen. Een leercultuur trekt deze mensen aan en helpt ze te behouden voor de organisatie. Daarbij helpt een leercultuur om de kennis en kunde van medewerkers actueel te houden, waardoor ze gemakkelijker inzetbaar zijn binnen of buiten de organisatie. Ook dat draagt bij aan de wendbaarheid van de organisatie en aan de organisatiecultuur.

 

Zelfvertrouwen dankzij de leercultuur

Een leercultuur geeft een frisse sfeer en gegrond zelfvertrouwen. Medewerkers leren om niet angstvallig hun relevantie op basis van bestaande kennis te beschermen. In plaats daarvan durven zij regelmatig hun comfortzone te verlaten en te vertrouwen op hun vermogen om problemen op te kunnen lossen en nieuwe technieken onder de knie te krijgen.

Wil jij ook aan de slag met leren, experimenteren en nieuwe werkwijzen uitproberen? Onze consultants helpen je graag met een leercultuur op maat.

 

Wat zie je in een leercultuur?

Flexibele, lerende en ontwikkelende mensen spelen een sleutelrol in een leercultuur en daarmee in de wendbaarheid van een organisatie. Toch is een leercultuur niet voor iedere organisatie gelijk. Een effectieve leercultuur moet passen bij de organisatie, de bedrijfstak en de strategische omstandigheden van de organisatie. Toch zijn er een aantal gemeenschappelijke kenmerken van een werkende leercultuur.

Leercultuur ontwikkelen

Leercultuur ontwikkelen
Leercultuur LinkXs

Het ontwikkelen van een leercultuur omvat voor de meeste organisaties een fundamentele verandering in attitude ten aanzien van werken en leren. In een leercultuur – en zeker in een high-performance cultuur – is leren, onderzoeken en experimenteren een normaal onderdeel van het werk. Nieuwe ideeën genereren, experimenteren, feedback delen, reflecteren op handelen, coaching en heel veel andere vormen van leren worden beschouwd als werk en niet als tijdverspilling.

 

Van ‘can do’ naar ‘can learn’

In organisaties zonder leercultuur is status en zelfvertrouwen verbonden aan ervaring en eerder opgedane kennis en vaardigheden. Snel kunnen leren wordt minder gewaardeerd. Medewerkers zijn daardoor gericht op het bewijzen dat ze iets al kunnen en het voorkomen van fouten. Als iets nog niet zo goed gaat, vormt dat een probleem of zelfs een bron van schaamte die het liefst niet openbaar gemaakt wordt. Hiermee missen ze een waardevolle kans om te leren van wat is misgegaan. De veiligheid om te proberen en te mogen falen, oude en nieuwe werkwijzen tegen het licht te houden en steeds bij te leren, vormt het hart van een leercultuur.

 

Als het veilig en geaccepteerd is om niet alles meteen te weten en te kunnen, komt waardevolle tijd en energie vrij om te leren en daarmee waarde te creëren voor de business. Samengevat; een verschuiving van een “can do” naar een “can learn” mentaliteit.

Versnelling van de leercultuur

Mensen leren het beste door te doen, te ervaren en te (durven) experimenteren. Daarom ontwikkelt InContext eigen tools en serious games die op een interactieve manier aansluiten op de context en leervoorkeuren van jouw medewerkers. In een veilig omgeving doet iedereen waardevolle ervaringen op die ook direct toepasbaar zijn. 

Serious games hebben een enorme impact, zeker als ze in een bredere context worden ingezet zoals bij het tot stand brengen van een leercultuur. Door het voeren van fundamentele dialogen over wat er speelt kun je met games als TeamUP, LinkXs, Fizzinity en Team Flow Index grote doorbraken binnen jouw teams en organisatie realiseren.

Wil jij ook binnen jouw organisatie samen leren, samen ervaren en samen groeien? Neem dan vandaag nog contact op om de mogelijkheden voor jouw organisatie te bespreken.

Leiderschap binnen de leercultuur

Houding en gedrag van leiders is cruciaal voor de ontwikkeling van een leercultuur. Het kiezen voor een leercultuur is dan ook in eerste instantie een strategische taak voor de top van een organisatie en kan niet alleen een taak voor HR of L&D zijn.

In snel lerende organisaties kunnen leiders eenvoudigweg niet alles weten. Daarom is directief leiderschap minder nodig. In plaats daarvan zijn coachende leiders nodig die een voorbeeld zijn in hun ‘can learn’ mentaliteit.

 

Continu leren als succes

Nieuwsgierigheid, initiatief nemen, durven experimenteren en falen, zoeken en vragen naar feedback, reflecteren, tijd nemen om nieuwe dingen te leren en het stimuleren en waarderen van hetzelfde in anderen helpt enorm om een leercultuur te ontwikkelen.

Leiders in een leercultuur zijn zich er grondig van bewust dat continu leren een wezenlijk onderdeel is van het succes van de onderneming.

 

“Houding en gedrag van leiders is cruciaal voor de ontwikkeling van een leercultuur. Leiders dienen een voorbeeld te zijn in hun ‘can learn’ mentaliteit.”

Thomas Benedict – Directeur en oprichter InContext