Case Study – Damen

Case Study - Damen

Hoe zorg je voor projectleiders die de strategie van de organisatie naleven én weten hoe zij vooruitgang moeten boeken?

InContext ontwikkelden een Management Developmentprogramma voor Damen om hun projectleiders te helpen met persoonlijk leiderschap. We trainden hen om verandering te managen en om hun visie op de organisatie te formuleren. Het op maat gemaakte programma komt overeenkomt met de strategische doelstellingen, waarden en bedrijfscultuur. Het programma bestaat uit intakes, 3 modules, een aantal opdrachten en outtakes.

Om de theorie te ondersteunen en in de praktijk te brengen, gebruiken we interactieve leermethodes, zoals cases. En we werken met acteurs. De cases zijn gebaseerd op situaties uit de dagelijkse praktijk en de terminologie van Damen.

De op maat gemaakte bedrijfssimulatie helpt de deelnemers het geleerde in de praktijk te brengen. Hierdoor zijn de projectleiders in staat om hun persoonlijke vaardigheden en effectiviteit te verbeteren.

Het resultaat

Deelnemers gaven de Management Development programma’s in 2016 gemiddeld een 8,7. Quotes van deelnemers:

  • “Deze training heeft een grote invloed gehad op mijn werk; ik heb er belangrijke, nieuwe inzichten door gekregen.”
  • “Dankzij deze training ben ik mij bewuster geworden van leiderschap, van hoe anderen mij zien en hoe je op een positieve manier anderen kunt ‘sturen’.”
  • “Tijdens de training heb ik praktische tools geleerd voor het omgaan met dagelijkse organisatievraagstukken. Ik heb gemerkt dat het besluitvormingsproces na de training makkelijker verloopt en dat ik actief bijdraag aan het soepeler laten verlopen van het proces.”
  • “Ik zie nu het grotere geheel van de organisatie, welke weg we moeten nemen om vooruitgang te boeken en hoe ik daaraan bij kan dragen.”

“De no-nonsense en praktijkgerichte aanpak van InContext werkt goed voor onze medewerkers en geeft hen de benodigde inzichten.”

Selma de Ridder – Global Talent Manager