Case Study – Damen

Hoe zorg je voor projectleiders die de strategie van de organisatie naleven én weten hoe zij vooruitgang moeten boeken?

InContext ontwikkelde een Management Development-programma voor Damen om projectleiders te helpen met persoonlijk leiderschap. We trainden hen om verandering te managen en om hun visie op de organisatie te formuleren. Het op maat gemaakte programma komt overeen met de strategische doelstellingen, waarden en bedrijfscultuur. Het programma bestaat uit intakes, 3 modules, een aantal opdrachten en outtakes.

We gebruiken verschillende theorieën die we in de praktijk brengen middels interactieve leermethodes, zoals cases. Deze zijn gebaseerd op situaties uit de dagelijkse praktijk en de terminologie van Damen. Daarnaast maken we bij deze cases gebruik van acteurs.

De op maat gemaakte bedrijfssimulatie helpt de deelnemers het geleerde in de praktijk te brengen. Hierdoor zijn de projectleiders in staat om hun persoonlijke vaardigheden en effectiviteit te verbeteren.

Het resultaat

Deelnemers van Damen gaven de Management Development-programma’s gemiddeld een rapportcijfer 8,7. Naast deze prachtige beoordeling kregen wij ook veel positieve feedback deelnemers:

  • “Deze training heeft een grote invloed gehad op mijn werk; ik heb er belangrijke, nieuwe inzichten door gekregen.”
  • “Dankzij deze training ben ik mij bewuster geworden van mijn eigen leiderschap, hoe anderen mij zien en hoe je op een positieve manier anderen kunt ‘sturen’.”
  • “Tijdens de training heb ik praktische tools geleerd voor het omgaan met dagelijkse organisatievraagstukken. Ik heb gemerkt dat het besluitvormingsproces na de training makkelijker verloopt en dat ik actief bijdraag aan het soepeler laten verlopen van het proces.”
  • “Ik zie nu het grotere geheel van de organisatie, welke weg we moeten nemen om vooruitgang te boeken en hoe ik daaraan bij kan dragen.”
Damen

“De no-nonsense en praktijkgerichte aanpak van InContext werkt goed voor onze medewerkers en geeft hen de benodigde inzichten.”

Selma de Ridder – Global Talent Manager