Team Flow Index

Wat helpt jouw team om nu succesvol te zijn?

We bevinden ons in een unieke situatie en staan met elkaar voor een grote opgave. Iedereen wordt gevraagd om thuis een nieuw ritme te vinden en hybride of op afstand samen te werken. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor jou en jouw collega’s. Hoe blijf je als virtueel team effectief en succesvol samenwerken? En belangrijker: hoe zorg je ervoor dat jouw team op de juiste koers en gemotiveerd blijft en haar doelstellingen kan behalen?

Een solide basis

Ieder team is anders en wat voor het ene team goed werkt, kan voor een ander team demotiverend of zelfs funest zijn. Een goede diagnose is daarom onontbeerlijk. Team Flow Index zorgt voor een objectieve, gezamenlijke en solide basis om het team verder op te kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt door het gehele team, op een veilige en anonieme manier door alle teamleden. Daardoor is ook het draagvlak voor doelen en aanpak direct en onlosmakelijk onderdeel van de ontwikkeling geworden.

“Iedereen in het team heeft een stem in de ‘foto’ van de huidige situatie én in het bepalen van de gezamenlijke doelstellingen. Daardoor is de uitkomst ook direct van het team zelf en niet door anderen opgelegd.”

Herken je deze vragen?

  • Hoe blijf je als team effectief en gemotiveerd samenwerken?
  • Hoe stel je de juiste prioriteiten voor jouw team?
  • Heeft mijn team de juiste mindset en capaciteiten om vanuit een digitale omgeving (samen) te werken?

Dan kan Team Flow Index van grote toegevoegde waarde zijn. Voor jou, jouw team(s) en jouw organisatie.

“Eindelijk kunnen we praten over de dingen die er binnen ons team écht toe doen.”

Online teamscan

Team Flow Index geeft een APK voor jouw (virtuele) team. Met de online teamscan bepaal je gezamenlijk waar je als team nu bent en wilt staan. Zodat je, juist in deze tijd van hybride of virtuele samenwerking, met elkaar in verbinding blijft en de juiste prioriteiten stelt. Ieder teamlid vult de scan in, hierdoor is de uitkomst van het team zelf en heeft iedereen een stem in de gezamenlijke doelstellingen.

Team Flow Index is een online scan, dus altijd en overal vandaan toegankelijk. Teamleden kunnen Team Flow Index ieder op afstand invullen of als onderdeel van een gezamenlijke ‘live’ bijeenkomst. De scan geeft vervolgens direct inzicht in de prioriteiten en verbeterpunten van het team voor de komende twee weken, maand en drie maanden.

Ook nu – of misschien wel juist nu – kun je als team de samenwerking en resultaten verbeteren. Wil jij meer weten over de mogelijkheden van Team Flow Index voor jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons, download hier de brochure over serious games van InContext of boek een gratis demo. Wij helpen je graag.

Hoe werkt Team Flow Index?

Ieder teamlid beantwoordt individueel 40 vragen. De eerste helft gaat over de huidige samenwerking: waar sta je met je team sinds de invoering van de corona maatregelen. De andere helft gaat over de gewenste situatie: waar wil je met je team staan?

Team Flow Index geeft, net als een APK, een duidelijk beeld van de status quo. Van daaruit kan het team gezamenlijk de juiste koers bepalen en lijnen uitzetten. De scan genereert een rapport dat als vertrekpunt voor dialoog dient: Welke prioriteiten en aandachtspunten kunnen we, in deze nieuwe werkelijkheid, met elkaar vaststellen? Welke concrete acties en plannen kunnen we op basis daarvan als team definiëren?

De vragen zijn opgesteld aan de hand van vier categorieën (verbinding, identificatie, ontwerp en power). Iedere categorie heeft 20 onderliggende factoren. Deze zijn ontleend aan de meest vooraanstaande theorieën over teamontwikkeling.

TFI kan meerdere malen worden ingezet en gebruikt worden als terugkerend meetpunt en een basis om samen concrete acties, prioriteiten en doelstellingen te bepalen.

Resultaat

De Team Flow Index scan geeft binnen 60 minuten inzicht in de prioriteiten en mogelijkheden voor jouw team. Er wordt samen gekeken naar de behoeftes en uitdagingen die er nu liggen. Met als resultaat een door alle teamleden samengesteld plan van aanpak voor de komende twee weken, maand en drie maanden.

De uitkomsten worden ondersteund door ideeën en acties die jouw team kan toepassen om onder de nieuwe omstandigheden gemotiveerd, efficiënt en succesvol samen te werken. Daarnaast zorgt een TFI sessie voor veel energie en een actievere samenwerking tussen teamleden.

Wat kan TFI voor jou betekenen?

Team Flow Index is een online teamscan, daarmee is deze tool altijd inzetbaar en biedt bovendien:

  • direct beschikbare uitkomsten, feedback en data-gedreven (geanonimiseerd) inzicht in de team performance
  • de borging van eigenaarschap en initiatief volledig binnen het team
  • een fundament voor verbinding, goede samenwerking en een veilige dialoog
  • de mogelijkheid om binnen twee uur een plan van aanpak met concrete acties te definiëren waarmee het team gezamenlijk op de juiste koers blijft
  • ondersteuning bij het oppakken van de ideeën en acties die jouw team nu nodig heeft
Brochure Serious Gaming

Brochure Serious Games

Meer weten over onze serious games en bekijken hoe deze voor jouw organisatie ingezet kunnen worden? Download dan nu de gratis brochure.