Training & Coaching

Training & coaching bij InContext

Training

Trainers binnen InContext beschikken over een stevige basis aan kennis, vaardigheden en gedrag. Zij combineren bedrijfskundige kennis met een mensgerichte aanpak. Dat betekent dat zij enerzijds jouw organisatiecontext begrijpen en van daaruit een programma koppelen aan de dagelijkse praktijk. Anderzijds stelt het hen in staat om aan te sluiten bij sterk uiteenlopende doelgroepen. Aan de hand van een helder trainingsdoel spelen zij flexibel in op behoeftes die spelen bij individuele deelnemers of een groep als geheel. Onze trainers brengen vaardigheden op een authentieke manier over op een wijze die voor deelnemers toegankelijk en toepasbaar is in de eigen context.

Onze trainers hebben een groei mindset waar continu leren en verbeteren centraal staat. Zij geven het goede voorbeeld in termen van eigen communicatie en gedrag. Zij creëren een veilige leeromgeving waarbinnen elke deelnemer maximaal wordt uitgedaagd. Binnen programma’s is veel ruimte voor interactie en reflectie, samenwerking en werkvormen waarin ervarend leren centraal staat.

Coaching

Wij geloven dat persoonlijke en professionele ontwikkeling een bepaald pad volgt. Het start met jezelf in het hier en nu kennen, weten waar je vandaan komt, begrijpen waarom je doet wat je doet en een duidelijk beeld hebben van waar je heen wilt.

InContext coaches vervullen een belangrijke rol in het stimuleren, faciliteren, spiegelen en waarderen van gedrag. Dit leidt bij deelnemers tot zelfinzicht, een groter keuzepalet en persoonlijke groei. Enkele termen die ons beschrijf goed omschrijven zijn respectvol, empathisch en relativerend.

Vanuit oprechte nieuwsgierigheid stellen ze vragen om te begrijpen hoe dingen samenhangen en elkaar beïnvloeden. Dit helpt je om niet alleen inzicht te krijgen in de zichtbare, maar juist ook in de onzichtbare systemen en dynamieken. Dan ontstaat er ruimte voor deelnemers om andere keuzes te maken en hun cirkel van invloed te vergroten.

“Eerlijk is eerlijk: ik keek best op tegen 2 middagen online training over (on)gewenst gedrag op de werkvloer. Maar de trainer creëerde een omgeving waarbinnen ik me veilig voelde om open en eerlijk te zijn tegen collega’s die ik tot dan alleen van naam kende. De tijd is voorbijgevlogen! Ik vond het een leuk, leerzaam en inzichtvol programma, wat me heeft geholpen om beter samen te kunnen werken met mijn collega’s.”

Deelnemer training – ‘Samen werken met vertrouwen’