Training & coaching

Training & coaching bij InContext

Training

Trainers binnen InContext beschikken over een stevige basis aan kennis en vaardigheden. Zij combineren bedrijfskundige kennis met een mensgerichte aanpak. Dat betekent dat zij jouw organisatiecontext begrijpen en van daaruit een programma koppelen aan de dagelijkse praktijk. Daarnaast zijn zij in in staat om aan te sluiten bij sterk uiteenlopende doelgroepen. Aan de hand van een helder trainingsdoel spelen zij flexibel in op behoeftes van individuele deelnemers of een groep als geheel. Onze trainers brengen vaardigheden op authentieke wijze over zodat deze voor deelnemers toegankelijk én toepasbaar zijn in de eigen context.

Onze trainers hebben een groei-mindset. Continu leren en verbeteren staan daarmee altijd centraal. Zij geven het goede voorbeeld in termen van eigen communicatie en gedrag en creëren een veilige leeromgeving waarbinnen elke deelnemer maximaal wordt uitgedaagd. Trainers van InContext zetten uiteenlopende werkvormen in zodat interactie, reflectie, samenwerking en ervarend leren altijd centraal staan.

Coaching

Wij geloven dat persoonlijke en professionele ontwikkeling een bepaald pad volgen. Het start met jezelf in het hier en nu kennen: weten waar je vandaan komt, begrijpen waarom je doet wat je doet en een duidelijk beeld hebben van waar je heen wilt.

InContext-coaches vervullen een belangrijke rol in het stimuleren, faciliteren, spiegelen en waarderen van gedrag. Dit leidt bij deelnemers tot zelfinzicht, een groter keuzepalet en persoonlijke groei. Enkele termen die ons goed omschrijven zijn respect, empathie en relativeringsvermogen.

Vanuit oprechte nieuwsgierigheid stellen onze coaches vragen om te begrijpen hoe dingen samenhangen en elkaar beïnvloeden. Dit helpt deelnemers om niet alleen inzicht te krijgen in de zichtbare, maar juist ook in de onzichtbare systemen en dynamieken. Daardoor ontstaat er ruimte om andere keuzes te maken en hun cirkel van invloed te vergroten.

“Eerlijk is eerlijk: ik keek best op tegen 2 middagen online training over (on)gewenst gedrag op de werkvloer. Maar de trainer creëerde een omgeving waarbinnen ik me veilig voelde om open en eerlijk te zijn tegen collega’s die ik tot dan alleen van naam kende. De tijd is voorbijgevlogen! Ik vond het een leuk, leerzaam en inzichtvol programma dat me heeft geholpen om beter samen te kunnen werken met mijn collega’s.”

Deelnemer training – ‘Samen werken met vertrouwen’