Transformatie 

Werk samen met InContext om de transformatie
van jouw organisatie te versnellen

De omgeving waarin jouw organisatie opereert, verandert snel en op onvoorspelbare manieren. Voor een groot deel is dat het gevolg van ontwikkelingen buiten de controle van jouw bedrijf. Globalisering, geavanceerde digitale technologieën, maatschappelijke en politieke verschuivingen en milieukwesties zijn slechts enkele voorbeelden van belangrijke aanjagers van verandering.

Meeveranderen met deze nieuwe realiteit, zowel als leider en organisatie, is de sleutel om op lange termijn relevant en succesvol te blijven. Maar er verandert pas echt iets, als er iets verandert in het dagelijkse gedrag van mensen. InContext is als geen ander in staat om deze veranderingen te faciliteren en te begeleiden.

InContext consultants werken nauw samen met jouw experts en leiders om veranderings- en transformatie-inspanningen te ondersteunen, maar vooral om de capaciteiten te ontwikkelen om voortdurende transformatie een onderdeel van de dagelijkse praktijk te maken.

01. Iedere organisatie is uniek

InContext hanteert een gerichte benadering van change management, volledig in de context van jouw bedrijf. Niet ieder bedrijf is hetzelfde. De omvang, de branche, de visie, de strategie, de organisatievorm en de medewerkers zijn allemaal factoren die zorgen dat de optelsom telkens anders is. Er zijn organisaties met sterke machtslijnen, organisaties met overwegend professionals, organisaties waar de onderlinge verhoudingen niet sterk of niet duidelijk zijn, waar afdelingen toegevoegd zijn of waar nieuwe onderdelen geïntegreerd moeten worden.

02. Impact in change

Ieder vraagstuk op het gebied van change management benaderen wij vanuit jouw unieke situatie, met aandacht voor de doelstellingen die verwezenlijkt moeten worden. Impact is hierbij het sleutelwoord. Wij doen er alles aan om mensen in beweging te zetten om hun bijdrage aan de organisatieverandering te kunnen leveren. InContext is dé professional in change. Change management is voor ons geen standaardproces, geen doel op zich, maar een doelgerichte benadering afgestemd op jouw vraag en jouw bedrijf.

03. Blijvende veranderkracht

InContext neemt niet jouw eigen verantwoordelijkheid voor change management weg, maar ondersteunt managers bij hun rol in het veranderingsproces. InContext faciliteert, coacht, ondersteunt, bewaakt richting, en zet doelgerichte instrumenten in die de verandering in de dagelijkse praktijk van medewerkers ondersteunen. Dit alles met het gewenste resultaat als uitgangspunt en in nauw partnership met onze opdrachtgevers. De InContext-methode verankert dit veranderingsproces in jouw organisatie en zorgt voor een impactvol, duurzaam resultaat en blijvende veranderkracht. Change management staat als proces nooit op zichzelf.

04. Creëren van beweging

Een belangrijk kernpunt van change management is het in beweging brengen van jouw organisatie. De werkwijze van InContext wordt gekenmerkt door het creëren van beweging. We raken mensen, zorgen voor ervaringen met impact en zorgen zo dat ze gaan bewegen. Wij helpen opdrachtgevers de zes succesfactoren van verandering te realiseren, altijd met het duidelijke veranderresultaat voor ogen. Dit doen we altijd met innovatieve methoden, en soms met onorthodoxe middelen.

Snelle ontwikkelingen in de maatschappij en technologie vragen om nieuwe businessmodellen. Daarbij is aandacht voor de organisatiecultuur essentieel. Dit E-book bevat een vernieuwend stappenplan voor cultuurverandering die simpel én praktisch is.

Transformatie