Whitepapers & e-books

E-Book De 5 stappen van cultuurverandering binnen jouw organisatie

Snelle ontwikkelingen in de maatschappij en technologie vragen om nieuwe businessmodellen. Daarbij is aandacht voor de organisatiecultuur essentieel. Dit E-book bevat een vernieuwend stappenplan voor cultuurverandering die simpel én praktisch is. 

E-book - De 5 stappen van cultuurverandering

E-Book Succesvolle teams met een vrije flow van feedback

In dit E-book lees je alles wat feedback wel en niet is, over de relatie met de cultuur en het leiderschap binnen jouw organisatie en wat feedback jouw team(s) oplevert. 

Feedback e-book Succesvolle Teams met een vrije flow van feedback

Whitepaper Waarom nu aan de slag met teambuilding?

Wanneer je aan de slag wilt met teambuilding dan is het goed om eerst stil te staan bij wat teambuilding precies inhoudt en hoe je teambuilding zo in kunt zetten dat je ook tot het gewenste resultaat komt.

De whitepaper gaat in op wat er precies met een team en met teambuilding bedoeld wordt, hoe je het beste rendement uit teambuilding kunt halen en het eindigt met 7 insider tips om aandacht aan te besteden voordat je aan de slag gaat met teambuilding.

Whitepaper Waarom aan de slag met teambuilding

Whitepaper Ontwikkeling van leiderschap, samenwerking & vertrouwen in teams

In deze whitepaper gaan wij in op verschillende soorten teams en de daarbij behorende kenmerken. Vervolgens bespreken wij aandachtspunten voor de persoonlijke en teamontwikkeling, wordt er ingegaan op de invulling van de aansturing van de verschillende type teams en hoe onderling vertrouwen tot uiting komt. Tot slot worden er vier aandachtspunten genoemd die helpen bij het kiezen van de juiste aanpak.

Whitepaper Ontwikkeling van leiderschap, samenwerking en vertrouwen in teams

Whitepaper R&O gesprekken in het hoger onderwijs

Jaarlijkse Resultaat- en Ontwikkelingsgesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden bieden de mogelijkheid om terug te kijken op het afgelopen jaar, afspraken te maken voor de toekomst en de eigen ontwikkeling te stimuleren. Onze nieuwste whitepaper biedt een overzicht van essentiële ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden, inclusief praktische tips en handvatten, om deze gesprekken in lijn te brengen met de missie en visie van de organisatie en direct mee aan de slag te gaan.

R&O gesprekken in het hoger onderwijs