Onboarding

Onboarding: machtige ervaring met blijvend resultaat

Het is van groot belang medewerkers aan je organisatie te blijven verbinden. Om je talent in huis te houden, organisatiebreed samen te werken, bedrijfsresultaten te bereiken en om de samenhang en cultuur vast te houden. Dat begint eigenlijk al voor de eerste werkdag. InContext zorgt met een onvergetelijke onboarding voor een kickstart die jouw nieuwe medewerkers altijd zal bijblijven.

Wat is onboarding?

Onboarding gaat verder dan het welkom heten, een werkplek krijgen en uitleg krijgen over de processen en systemen binnen de organisatie. Het is een proces dat draait om de organisatiecultuur, de missie, de visie, de rol van het team in de organisatie, de samenwerking met collega’s en het vorm geven van de eigen purpose. Maar het allerbelangrijkst, om nieuwe medewerkers écht welkom te heten. Hierdoor zijn zij succesvoller, voelen zij zich meer betrokken bij de organisatie en zullen daardoor minder snel naar een andere werkgever vertrekken.

Organisatie van onboarding

Je kunt onboarding op verschillende manieren vormgeven. Veel organisaties organiseren dit met presentaties, webinars van het (senior) management of met een ervaren collega als mentor. Wij geloven dat onboarding verder gaat dan alleen het overdragen van informatie vanuit de organisatie aan de nieuwe medewerkers.

Onboarding gaat over je medewerkers in staat stellen succesvol te zijn binnen de organisatie. Doe dit vooral niet over de as van wat de organisatie wil, maar over de as van wat de werknemer nodig heeft. Het goed beantwoorden van de behoefte van de medewerker is essentieel. Zo stel je als organisatie medewerkers in staat op een juiste manier informatie op te nemen. Het moet een perfecte balans zijn tussen inhoud, actie, reflectie, oefening en een onvergetelijke ervaring. Door onboarding groepsgewijs te organiseren leren nieuwe medewerkers elkaar beter kennen wat de onderlinge band extra versterkt.

Onboarding heeft geen vastgestelde tijdsduur. Het is niet af te vangen in één event of interventie. Het is een geschakeld programma dat pas compleet is als jij je medewerkers in staat hebt gesteld succesvol te zijn binnen de organisatie. Variabelen die de duur kunnen bepalen zijn: de intensiteit van het programma, de behoefte van de medewerker, de complexiteit van de organisatie en de doelen die jij met de onboarding wilt bereiken. Er zijn immers meerdere factoren die bepalen of jouw nieuwe medewerkers zich op hun plek voelen in de organisatie.

Mogelijkheden voor verbetering

Veel organisaties hebben inwerktrajecten om medewerkers het werk onder de knie te laten krijgen. Het werk is echter maar één onderdeel van het goed kunnen functioneren in een organisatie. Juist de samenhang tussen álle aspecten is essentieel om in verbinding met de organisatie te zijn. Een goede verankering van de onboarding vereist dus ook dat dit proces goed ingebed is in de HR-strategie en dat het een integraal onderdeel is van de wijze waarop nieuwe medewerkers worden ingewerkt.

Kracht, impact en inspiratie

Onboarding is een samenhangende reeks van inspirerende activiteiten die medewerkers intensief wegwijs maken in de organisatie. InContext heeft veel ervaring in het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren en organiseren van succesvolle onboarding trajecten. Wij zorgen ervoor dat jouw medewerkers zich vanaf dag één welkom voelen in de organisatie en dat zij door een juiste start de missie, visie en de waarden van de organisatie gaan doorleven. Zo leren zij het bedrijf goed kennen en maken ze snel contact met hun nieuwe collega’s.

Met een goede onboading bespaar je geld! Medewerkers zijn sneller vol inzetbaar en passen beter bij de cultuur van de organisatie. Dit zorgt voor minder wrijving en verlaagt daardoor ook voortijdige uitstroom. Als je wilt praten over een passende onboarding aarzel dan niet, we staan voor je klaar.

 

InContext Business Games en Bedrijfssimulaties

Flexibele programma’s

Een onboarding programma is nooit af. Veranderingen binnen jouw organisatie of in de maatschappij, gecombineerd met inzichten uit eerdere edities kunnen ertoe leiden dat de onboarding veranderd, geoptimaliseerd of bijgeschaafd dient te worden.

Wij kunnen jouw organisatie breed ondersteunen. Je kunt de onboarding volledig door ons laten ontwikkelen, maar wij kunnen ook bijdragen door jouw bestaande onboarding te updaten of onderdelen van het programma in te vullen.

 

Ontwikkelen, organiseren, faciliteren

InContext richt zich al 30 jaar lang op het creëren van ervaringen die een verandering teweegbrengen in de manier waarop mensen zich gedragen, werken en hun omgeving waarnemen. Deze ervaringen – in combinatie met slim nadenken, creativiteit en enthousiasme – zetten wij in om een inspirerende en impactvolle onboarding te ontwikkelen.

InContext helpt jouw organisatie op verschillende manieren bij het aanbieden van een succesvolle en onvergetelijke onboarding voor jouw medewerkers.

  InContext team Gamification

  Faciliteren

    • Onze consultants en facilitators begeleiden de (groepen) nieuwe medewerkers door het programma, voelen de dynamiek aan en geven professionele feedback en adviezen. Ze zijn in staat om de groepsdynamiek aan te voelen en zo nodig te beïnvloeden.
    • Wij hebben veel ervaring met het ontwikkelen en geven van ‘Train-de-trainer’ sessies. Wij kunnen interne trainers en projectmanagers opleiden en coachen zodat jouw eigen medewerkers de onboarding uit kunnen voeren.
    • Dit kan ook geleidelijk gaan: bij een (bijvoorbeeld maandelijks) terugkerende onboarding dragen wij steeds meer over aan jouw interne trainers en projectmanagers, waardoor je de onboarding uiteindelijk zelfstandig uit kunt voeren.

  Ontwikkelen en organiseren

    • Wij kunnen het gehele programma voor jouw organisatie vormgeven, van ontwerp tot en met de uitvoering.
    • Je kunt er op vertrouwen dat onze onboarding programma’s een perfecte balans bieden tussen inhoud, actie, reflectie, oefening en een onvergetelijke ‘WOW-ervaring’. Daarmee is de onboarding altijd interactief, inspirerend en impactvol.
    • Inspirerende locaties, inventieve en state-of-the-art interventies – zowel outdoor als indoor -, professionele begeleiding, rake observaties en feedback.
    • Na iedere onboarding meten wij de tevredenheid van de deelnemers en evalueren wij met de opdrachtgever. Hierdoor kunnen wij het programma continu aanpassen of verbeteren waar nodig.

  Meer weten over de impact en toegevoegde waarde van een inspirerend onboarding programma? Bekijk de ervaringen van KPMG of neem contact met ons op. Wij denken graag met je mee over de mogelijkheden.

   

  “Ik wil jullie heel erg bedanken. Soms kan de introductie bij een bedrijf een beetje stijve materie zijn. Daar was ik wel bang voor aan het begin van de onboarding. Jullie brachten het echt goed, met de juiste hoeveelheid dynamiek, humor en uitdaging.”

  Deelnemer Onboarding programma

  Drie niveaus van onboarding

  R&O gesprekken in het hoger onderwijs

  01. Functie & inhoud

  Het snel, effectief en eenduidig ingewerkt krijgen van nieuwe medewerkers.

  De focus ligt óók op inhoud: processen, kennis, afdelingen en werkwijze.

  Onmisbaar voor groeiende organisaties die nieuwe medewerkers sneller en effectiever willen inwerken.

  R&O gesprekken in het hoger onderwijs

  02. Verbinding & betrokkenheid

  Het verbinden van medewerkers met de visie, strategie, waarden en ‘why’ van de organisatie.

  Kennismaking met alle niveaus binnen jouw organisatie.

  Een pré als het gaat om het aantrekken en behouden van millennials.

  R&O gesprekken in het hoger onderwijs

  03. Verlengen & verdiepen

  Managers binnen jouw organisatie helpen om naadloos aan te sluiten bij de onboarding.

  Saamhorigheid creëren tussen de verschillende lagen van de organisatie.

  Een onvergetelijke gezamenlijke ervaring creëren die zorgt voor één geluid vanuit alle medewerkers.