Onboarding

Onvergetelijke inhoudelijke kickstart

Het is van groot belang medewerkers aan je organisatie te blijven verbinden. Om je talent in huis te houden, bedrijfsresultaten te bereiken en om de samenhang en cultuur vast te houden. Dat begint al op de eerste werkdag. InContext zorgt met een onvergetelijke onboarding voor een kickstart die jouw nieuwe medewerkers altijd zal bijblijven. 

Wat is onboarding?
Onboarding gaat verder dan het welkom heten, een werkplek krijgen en uitleg krijgen over de processen en systemen binnen de organisatie. Het is een proces dat draait om de organisatiecultuur, de missie, de visie, de rol van het team in de organisatie en de samenwerking met collega’s. Maar het allerbelangrijkst, om nieuwe medewerkers écht welkom te heten. Hierdoor kunnen zij hun rol beter vervullen, voelen zij zich meer betrokken bij de organisatie en zullen daardoor minder snel naar een andere werkgever vertrekken.

Organisatie van onboarding
Je kunt onboarding op verschillende manieren vormgeven. Veel organisaties organiseren dit met presentaties, kennismakingsgesprekken met het (senior) management of met een ervaren collega als mentor. Wij geloven dat onboarding verder gaat dan alleen het kennismaken met collega’s, het werk en de organisatie. Onboarding moet een onvergetelijk welkom in de organisatie zijn met een perfecte balans tussen inhoud, actie, reflectie, oefening en een WOW-ervaring. Door onboarding groepsgewijs te organiseren leren ook nieuwe medewerkers elkaar beter leren kennen wat de onderlinge band extra versterkt. Onboarding heeft geen vastgestelde tijdsduur. Het hangt af van bijvoorbeeld de intensiteit van het programma, de complexiteit van de organisatie en de doelen die jij met de onboarding wilt bereiken. Er zijn immers meerdere factoren die bepalen of jouw nieuwe medewerkers zich op hun plek voelen in de organisatie.

Mogelijkheden voor verbetering
Veel organisaties hebben inwerktrajecten om medewerkers het werk onder de knie te laten krijgen. Het werk is echter maar één onderdeel van het goed kunnen functioneren in een organisatie. Juist de samenhang tussen álle aspecten is essentieel om in verbinding met de organisatie te zijn. Onboarding is dan ook niet eenmalig een aantal bijeenkomsten organiseren of een rondleiding door het bedrijf. Zorg dat dit proces goed ingebed is in de HR-strategie en maak het een integraal onderdeel van de wijze waarop nieuwe medewerkers worden ingewerkt.

Kracht, impact en inspiratie
Onboarding is een samenhangende reeks van inspirerende activiteiten die medewerkers intensief wegwijs maken in de organisatie. InContext heeft veel ervaring in het ondersteunen bij of organiseren van succesvolle onboarding trajecten. Wij zorgen ervoor dat jouw medewerkers zich vanaf dag één welkom voelen in de organisatie. Met een inhoudelijke kickstart, doorleven van de waarden van de organisatie en begrijpen van de missie en visie leren zij het bedrijf goed kennen en maken snel contact maken met hun nieuwe collega’s.

Iedereen binnen de organisatie heeft dezelfde start wat zorgt voor eenheid en een verkort inwerktraject. Wij kunnen jouw organisatie helpen dit effect te bewerkstelligen met een state-of-the-art onboarding programma.

 

InContext Business Games en Bedrijfssimulaties

Flexibele programma’s

Een onboarding programma is nooit af. Veranderingen binnen jouw organisatie of in de maatschappij, gecombineerd met inzichten uit eerdere edities kunnen ertoe leiden dat de onboarding veranderd, geoptimaliseerd of bijgeschaafd dient te worden.

Wij kunnen jouw organisatie breed ondersteunen. Je kunt de onboarding volledig door ons laten ontwikkelen, maar wij kunnen ook bijdragen door jouw bestaande onboarding te updaten of onderdelen van het programma in te vullen.

 

Ontwikkelen, organiseren, faciliteren

InContext richt zich al 30 jaar lang op het creëren van ervaringen die een verandering teweegbrengen in de manier waarop mensen zich gedragen, werken en hun omgeving waarnemen. Deze ervaringen – in combinatie met slim nadenken, creativiteit en enthousiasme – zetten wij in om een inspirerende en impactvolle onboarding te ontwikkelen.

InContext helpt jouw organisatie op verschillende manieren bij het aanbieden van een succesvolle en onvergetelijke onboarding voor jouw medewerkers.

  InContext team Gamification

  Faciliteren

    • Onze consultants en facilitators begeleiden de (groepen) nieuwe medewerkers door het programma, voelen de dynamiek aan en geven professionele feedback en adviezen. Ze zijn in staat om de groepsdynamiek aan te voelen en zo nodig te beïnvloeden.
    • Wij hebben veel ervaring met het ontwikkelen en geven van ‘Train-de-trainer’ sessies. Wij kunnen interne trainers en projectmanagers opleiden en coachen zodat jouw eigen medewerkers de onboarding uit kunnen voeren.
    • Dit kan ook geleidelijk gaan: bij een (bijvoorbeeld maandelijks) terugkerende onboarding dragen wij steeds meer over aan jouw interne trainers en projectmanagers, waardoor je de onboarding uiteindelijk zelfstandig uit kunt voeren.

  Ontwikkelen en organiseren

    • Wij kunnen het gehele programma voor jouw organisatie vormgeven, van ontwerp tot en met de uitvoering.
    • Je kunt er op vertrouwen dat onze onboarding programma’s een perfecte balans biedt tussen inhoud, actie, reflectie, oefening en een onvergetelijke ‘WOW-ervaring’. Daarmee is de onboarding altijd interactief, inspirerend en impactvol.
    • Inspirerende locaties, inventieve en state-of-the-art interventies – zowel outdoor als indoor -, professionele begeleiding, rake observaties en feedback.
    • Na iedere onboarding meten wij de tevredenheid van de deelnemers en evalueren wij met de opdrachtgever. Hierdoor kunnen wij het programma continu aanpassen of verbeteren waar nodig.

  Meer weten over de impact en toegevoegde waarde van een inspirerend onboarding programma? Bekijk de ervaringen van KPMG of neem contact met ons op. Wij denken graag met je mee over de mogelijkheden.

  “Ik wil jullie heel erg bedanken. Soms kan de introductie bij een bedrijf een beetje stijve materie zijn. Daar was ik wel bang voor aan het begin van de onboarding. Jullie brachten het echt goed, met de juiste hoeveelheid dynamiek, humor en uitdaging.”

  Deelnemer Onboarding programma

  Drie niveaus van onboarding

  01. Functie & inhoud

  Het snel, effectief en eenduidig ingewerkt krijgen van nieuwe medewerkers.

  De focus ligt óók op inhoud: processen, kennis, afdelingen en werkwijze.

  Onmisbaar voor groeiende organisaties die nieuwe medewerkers sneller en effectiever willen inwerken.

  02. Verbinding & betrokkenheid

  Het verbinden van medewerkers met de visie, strategie, waarden en ‘why’ van de organisatie.

  Kennismaking met alle niveaus binnen jouw organisatie.

  Een pré als het gaat om het aantrekken en behouden van millennials.

  03. Verlengen & verdiepen

  Managers binnen jouw organisatie helpen om naadloos aan te sluiten bij de onboarding.

  Saamhorigheid creëren tussen de verschillende lagen van de organisatie.

  Een onvergetelijke gezamenlijke ervaring creëren die zorgt voor één geluid vanuit alle medewerkers.