Een high performance culture

Een high performance culture

Er is een sterke correlatie tussen high performing organisaties en cultuur. Financieel gezonde en succesvolle organisaties hebben in de meeste gevallen een krachtige en onderscheidende corporate cultuur. InContext ondersteunt, ontwerpt en faciliteert de bouw van een high performance cultuur en high performing teams.

De kenmerken van een high performance culture: 

01. Een heldere en consistente visie

Dit schept duidelijkheid over de identiteit, het bestaansrecht en de ‘why’ van de organisatie. Het bepaalt hoe keuzes worden gemaakt over bijvoorbeeld strategie of het inrichten van de organisatie. Als zodanig vormt de visie niet alleen het grondwerk van een high performance culture maar van een visionaire organisatie als geheel.

02. High performance leadership

High performance leadership gaat verder dan goed management. Het is de stuwende kracht achter uitzonderlijke prestaties van teams en individuen. Dit vraagt de leider om steeds in verbinding te zijn met zichzelf, de organisatie, zijn mensen en de buitenwereld.
Een high performance leider ontwikkelt zijn eigen unieke combinatie van ambitie en wijsheid en geeft anderen een voorbeeld, een wezenlijke reden om te presteren, de ruimte om te groeien en te verbinden.

03. Een high performance organisatie komt tot uiting in het dagelijks gedrag van mensen

Of een bedrijf daadwerkelijk kan uitgroeien tot een high performance organisatie wordt bepaald door mensen. Door mensen die zich gedragen op een manier die congruent is met het behalen van een maximaal resultaat voor de organisatie als geheel. De bepaling van welk gedrag gewenst is en hoe dat in lijn gebracht gaat worden met wat de organisatie wil bereiken is cruciaal. Het gedrag van mensen en de optelsom van dat gedrag moet reflecteren in wat jij in jouw organisatie wilt zien. Voorbeelden van gewenst gedrag in een high performance cultuur zijn een hoog energiegehalte, medewerkers gericht op actie, een cultuur van open feedback, een krachtig commitment, elkaar in de kracht zetten en keuzes gericht op het maximale resultaat voor de totale organisatie.

04. Effectief talent management

Een high performance cultuur vereist unieke mensen, met bijzondere kwaliteiten en een extreme motivatie. Het aantrekken, ontwikkelen, plaatsen en behouden van dergelijk talent vereist een gerichte talent management benadering.

InContext Interventies high performance culture

Leiderschap ontwikkeling

Leiderschap op alle niveaus is onontbeerlijk voor succesvolle organisaties. Wie staat er op, neemt verantwoordelijkheid, weet waar ze voor staat en motiveert zichzelf en anderen het beste te geven wat ze in huis hebben? Wie staat er open voor de mening van anderen, neemt mensen mee in beslissingen, viert successen van collega’s en overtuigt zonder dwang? Wie blijft bij zijn waarden, ook als het moeilijk wordt, bewaakt grenzen en maakt keuzes expliciet? Leiders doen dat. Het bouwen aan echt, duurzaam, menselijk en sprankelend leiderschap is één van de allerbelangrijkste bijdragen die wij als bureau aan een organisatie kunnen leveren.

Visie: meer dan aandeelhouderswaarde alleen

Organisaties met een gedeelde en doorleefde visie presteren aantoonbaar beter. Het is de toekomst die u met uw organisatie wilt creëren: datgene waar uw klanten en uw mensen in de organisatie voor warm lopen en waarop de organisatie haar toekomst richt.

InContext begeleidt bij het verkennen, bedenken, formuleren en implementeren van een passende, heldere en gedeelde visie voor organisaties of onderdelen daarvan.

Huidige en gewenste cultuur en waarden analyse

InContext brengt in kaart hoe de huidige organisatie wordt waargenomen door de medewerkers en door klanten en hoe effectief de organisatie in hun beleving aansluit bij de verwachtingen van de medewerkers en de markt. InContext stelt samen met u het ideaalprofiel van de organisatie op. Een gap-analyse maakt inzichtelijk op welke veranderingen de organisatie zich moet richten om succesvoller te worden. Door medewerkers te matchen met het huidige imago en het ideaalprofiel van de organisatie wordt het veranderpotentieel van de organisatie bepaald en kan worden vastgesteld waar extra actie moet worden ondernomen om de gewenste verandering te laten slagen.

Talent Management programma’s en systemen

De kracht van een goed draaiende organisatie rust voor een groot deel op het talent van individuen. De gerichte ontwikkeling van dat potentieel en de verbinding ervan met de gezamenlijke missie levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen.

InContext ondersteunt organisaties om hun talent vanuit deze visie aan te jagen. InContext biedt vanuit een ruime ervaring, innovatieve en impactvolle programma’s aan bij o.a. Leaseplan, Aegon, ING, Achmea, Heerema, Damen, Danone en Nutricia.

Intrainen drijvende gedrag achter high performance cultuur

De kern van onze expertise ligt in de beïnvloeding van menselijk gedrag: het stimuleren van mensen om verantwoordelijkheid te nemen en het beste van zichzelf te geven. Aspecten als bewustwording, ontwikkeling van inzicht, ontwikkeling van competenties en vaardigheden, hebben een centrale plaats. De werkwijze die wij hanteren gaat uit van ontwikkeling door ervaring. Vanuit herkenbare situaties en ondersteund door praktisch toepasbare gedragsmodellen dagen we mensen uit verantwoordelijkheid te nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling. We inspireren ze door ze het effect van nieuwe invalshoeken en gedragsalternatieven te laten beleven en motiveren ze om er daadwerkelijk iets mee te doen. We hebben in de loop der jaren ruime ervaring opgebouwd met inspirerende werkvormen en gedragsmodellen die hun effect in de praktijk hebben bewezen.

Teamontwikkeling

InContext geeft met tests en diagnostische modellen inzicht in de factoren die effectief teamwork in een bepaalde situatie bevorderen of juist belemmeren. Met advies, trainingen, spellen en simulaties kunnen wij helpen om een modus te vinden waarbij de specifieke krachten van de individuele teamleden optimaal tot hun recht komen. We helpen deelnemers zich gewaar te worden van hun gedrag dat van invloed is op de prestaties van het team en laten ze ervaren hoe de teameffectiviteit in hun specifieke situatie kan worden geoptimaliseerd.

High Performance Culture Event

Op 10 november 2022 organiseert InContext een geweldig Event dat volledig in het teken staat van de High Performance Culture. Je doet op inspirerende wijze nieuwe inzichten en ervaringen op om ook in jouw organisatie een High Performance cultuur tot stand te brengen.

Inschrijving
Wil jij hier ook bij aanwezig zijn? Schrijf je dan snel in via het inschrijfformulier aan de rechterkant. Heb je voorafgaand aan het Event vragen of wil je graag een collega of relatie meenemen? Neem dan contact op, wij helpen je graag.

 

High Performance Culture

Schrijf je hier snel in, wij kijken uit naar je komst!

High Performance Culture Event

"*" geeft vereiste velden aan

Inschrijven?

Op 10 november ben je vanaf 15.00 uur van harte welkom, we starten om 15.30 uur met het programma. Tijdens dit bijzondere Event doe je veel nieuwe inzichten en ervaringen op die jou helpen om een high performance cultuur binnen jouw eigen organisatie te realiseren. We sluiten het Event af met een heerlijk ‘walking dinner’ van topklasse en natuurlijk is er alle gelegenheid om te netwerken.