Universiteit | Bouwen aan een inclusieve sociaal veilige cultuur

 

 

Bouwen aan een inclusieve en sociaal veilige cultuur

Een vooraanstaande, innovatieve faculteit binnen een gerenommeerde Technische Universiteit met 900 medewerkers stond voor de uitdaging om de sociale veiligheid en onderlinge verbinding binnen de organisatie te vergroten. Eerdere initiatieven hiertoe hadden niet het gewenste effect en dat stond het succesvol realiseren van grensverleggend onderzoek, de groei van studentenaantallen en de uitbreiding van de organisatie in de weg. Het managementteam van de faculteit was daarom opzoek naar een interventie die de hele faculteit in de gewenste richting doet bewegen en deze gaande houdt.

Met deze uitdaging zijn zij bij InContext gekomen.

Een faculteitsweek als start van het verandertraject

In nauwe samenwerking met voorlopers van de gewenste cultuurverandering binnen de faculteit hebben wij een verandertraject ontwikkeld wat de organisatie in de komende jaren meeneemt in de realisatie van haar ambitie. Om deze reis gezamenlijk als een faculteit te beginnen, hebben wij een faculteitsweek ontwikkeld, georganiseerd en begeleid. Hierin werden medewerkers (inter)actief meegenomen in het waarom van de cultuurverandering en hoe deze samen gerealiseerd kan worden. Centraal stond informeren, inspireren en verbinden.

Alle medewerkers werden via verschillende kanalen geïnformeerd en uitgenodigd om tijdens deze week een dag lang actief deel te nemen aan de dialoog over cultuurverandering en de rol die eenieder hierin speelt. Hiervoor hebben wij een leiderschapsdialoogspel ontwikkeld, gebaseerd op het bestaande leiderschapsprofiel van de Universiteit, en deelnemers uitgenodigd om in gesprek te gaan over hoe ze in bepaalde situaties handelen en zouden kunnen handelen. Het ging om het uitwisselen van perspectieven en ervaringen; van en met elkaar leren. Daarnaast zijn er dialogen gevoerd waarbij trainingsacteurs actief hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden die het creëren van sociale veiligheid in verschillende situaties ondersteunen.

Het starten van de dialoog

Het effect van deze faculteitsweek is dat een organisatie vol energie en men voelt zich opnieuw verbonden met elkaar. De dialoog binnen de faculteit is op gang gekomen en wordt voortgezet. Bovendien is er een sterke vraag vanuit de organisatie om dit initiatief voort te zetten en is er een vruchtbare voedingsbodem gecreëerd om de ambitie actief te vertalen naar de eigen afdelingen, secties en teams.

Een gemotiveerde en betrokken faculteit, waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. 

Sluit je aan bij ons succesverhaal en maak van jouw organisatie een voorbeeld van inclusie en sociale veiligheid. Samen bouwen we aan een toekomst waarin iedereen kan gedijen en excelleren.

Strengthen the organizational culture

Organisatiecultuur

Een krachtige organisatiecultuur draagt bij aan het succes van jouw organisatie.

Lees meer