Sociale veiligheid

Het belang van sociale veiligheid

Een veilige en inclusieve werkomgeving is belangrijk voor iedereen. Het verhoogt werkgeluk, betrokkenheid en productiviteit en verlaagt tegelijkertijd stress, uitval en verloop. Een belangrijk aspect van sociale veiligheid is het creëren van een cultuur van respect en waardering. Dit kan worden bereikt door het stellen van heldere verwachtingen en het aanmoedigen van een open communicatie. Het realiseren van sociale veiligheid in de praktijk blijkt echter een uitdaging. In elke organisatie, elke afdeling, elk team, spelen de verschillende typen mensen die er rondlopen een rol in het creëren en behouden van een sociaal veilige werkomgeving..

 

Wat is er nodig?

De wet schrijft een set minimale normen voor met betrekking tot agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en pesten. Die normen zijn erop gericht om een basisniveau van veiligheid te waarborgen in alle organisaties. Maar, is het simpelweg houden aan de wet voldoende voor een veilige en inclusieve werkomgeving? Zaken als sociale veiligheid, je welkom en gezien voelen, erbij horen, zijn dynamisch, subjectief en complex. Het vereist een continue dialoog in de organisatie en inspanning van iedereen om sociale veiligheid en inclusie zo hoog mogelijk te houden.

Michelle Vaessen InContext

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Maar, hoe kom je als organisatie tot een gezamenlijke norm? Hoe bepaal je als team wat beschouwd wordt als goed gedrag en onacceptabel gedrag? Hoe zorg je dat men deze norm naleeft en elkaar erop aanspreekt als dat niet gebeurt? En hoe ga je om met het grijze gebied en minder duidelijke vormen van onveilig gedrag? Die situaties die niet per se binnen of buiten de norm zijn te plaatsen of die lastig te herkennen zijn?

Sociale veiligheid is een verantwoordelijkheid van de hele organisatie, niet alleen van de leidinggevenden. Werknemers moeten worden aangemoedigd om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en om elkaar te helpen bij het behouden van een veilige werkomgeving.

Hoe wij je kunnen helpen

InContext helpt organisaties, leiders, teams en individuen over de drempel heen die vaak wordt ervaren om het gesprek aan te gaan over de lastige onderwerpen en situaties op een manier die veilig is voor alle betrokken partijen. Dit doen we met gepaste luchtigheid en plezier, zonder het echte, serieuze gesprek uit de weg te gaan. Daarbij zetten we creatieve werkvormen en oefeningen in die vaardigheden ontwikkelen en houvast en handvatten bieden om een veilige en inclusieve werkomgeving te waarborgen. Elk advies en elke oefening wordt gedaan met inachtneming van de context en het systeem waar de gesprekspartners zich in bevinden. Onze inzet is er altijd om gericht dat de organisatie na onze bijdrage zelf in staat is om een veilige en prettige werkomgeving te onderhouden.

Wil je meer weten over sociale veiligheid, inzicht krijgen in cultuurverandering of kunnen wij met je meedenken over de mogelijkheden binnen jouw team of organisatie? Download dan het gratis e-book of neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!

 

E-book - De 5 stappen van cultuurverandering

E-book Cultuurverandering

Wij maken het veranderen van de organisatiecultuur niet onnodig ingewikkeld. In dit inspirerende e-book vind je de noodzakelijke achtergrond én een aanpak in vijf stappen om de cultuur binnen jouw organisatie te versterken.