Organisatieverandering

Organisatieverandering is maatwerk

Geen enkele organisatieverandering is hetzelfde. Het is de kunst om een passende aanpak te kiezen bij de unieke situatie, cultuur en structuur van jouw organisatie. Een goede organisatieverandering haalt de bestaande situatie niet onnodig overhoop, maar laat zaken ook niet onveranderd die succes in de weg staan.

Het gaat erom de situatie en wensen goed in kaart te brengen, een passende veranderstrategie te kiezen, de rollen voor de verandering in te vullen en de juiste tools te kiezen. Dan kan de strategie worden uitgevoerd, waarna de aandacht gericht kan worden op het meten en borgen van het resultaat.

 

Wil je eens vrijblijvend met ons van gedachten wisselen? Dat kan!

Tijdelijke rollen

Bij verandertrajecten zijn specifieke rollen en competenties binnen de organisaties nodig die normaal niet persé ingevuld hoeven te worden. De bezetting van een organisatie is vaak te beperkt om er ook nog een forse verandering bij te kunnen hebben.

InContext kan daarom tijdelijk rollen toevoegen of versterken, door deze zelf in te vullen, medewerkers hierin te coachen en/of een projectteam samen te stellen. Waarbij, naast de verandering, de reguliere werkzaamheden niet uit het oog verloren worden en gewoon door kunnen gaan.

“Het is de kunst om een passende aanpak te kiezen bij de unieke situatie, cultuur en structuur van jouw organisatie.”

Thomas Benedict – Directeur en oprichter InContext

Zes InContext tips bij een organisatieverandering

01. Het gaat om de mensen

Een organisatieverandering draait niet alleen om structuren en taken, systemen en tools. Het gaat vooral om mensen; het delen van een gemeenschappelijke visie, een gevoelde noodzaak en het aanpassen van dagelijks gedrag.

02. Een organisatieverandering heeft altijd een prijs

Het afbreken van bestaande structuren en werkwijzen gaat niet zonder moeite, kosten of pijn. Hoe ambitieuzer de transformatie, hoe hoger de prijs. Het kan helpen om van tevoren na te denken over de prijs van de beoogde verandering, zodat het niet halverwege de route als een verrassing komt. Soms kan het helpen om een ambitieus veranderplan in een vroeg stadium een ‘reality check’ te geven.

03. Volg het ingezette pad

Een eenmaal ingezette verandering moet worden doorgevoerd, anders heb je vaak het slechtste van beide werelden. De oude situatie werkt niet meer en de nieuwe situatie werkt nog niet. Dan verliezen mensen motivatie en vertrouwen. Daarom moet de top van de organisatie, ongeacht welke veranderstrategie gekozen is, voorgaan in de verandering en zich eraan committeren. Elke organisatieverandering kent tegenslagen en dips. Juist dan is het belangrijk dat leiders het ingezette pad blijven volgen.

04. Zorg voor een gedeelde en geaccepteerde visie

Een transformatie vraagt om een visie die aangeeft waar jouw organisatie heengaat. Hoe breder deze visie gedeeld en geaccepteerd wordt, hoe makkelijker de verandering zal gaan. Het is natuurlijk het makkelijkst om een visie te begrijpen en te accepteren, waaraan jezelf hebt mogen bijdragen.

05. Zorg voor voldoende betrokkenheid

Een organisatieverandering heeft betrokkenheid nodig. Er is een balans tussen hoeveel mensen mee kunnen denken over de transformatie en hoeveel mensen de transformatie ondergaan. Niet iedereen kan over alles meedenken. Echter, de tijd en moeite die je aan de start steekt in de betrokkenheid van mensen, betaalt zich uit in minder weerstand later in het traject. Waarbij opgemerkt kan worden dat weerstand niet erg hoeft te zijn, neem het serieus en luister ernaar.

06. Heb oog voor de groei en ontwikkeling van leiders

Een organisatieverandering heeft te maken met uiteenlopende stakeholders met elk hun eigen belangen, zorgen, wensen en weerstand. Het is heel lastig om één verhaal te vertellen. Leiders hebben hulp nodig om in de verandering om te gaan met tegenstellingen, om sterk te worden in hun gedrag en om te gaan met angsten en zorgen. Leiders die aandacht besteden aan hun eigen groei en ontwikkeling, kunnen beter met veranderingen omgaan.