Kernwaarden versterken

Kernwaarden versterken voor het behalen van organisatiedoelstellingen

Het versterken van de kernwaarden heeft invloed op het behalen van organisatiedoelstellingen. Kernwaarden bepalen namelijk in grote mate de identiteit van een organisatie. Ze zijn de drijvende kracht in het behalen van een positieve cultuur, onderlinge samenhang, afstemming en resultaat. Waarom? Kernwaarden vormen de pijlers voor de werkwijze, waar we aandacht aan besteden, wat we beloven aan onze medewerkers en klanten en waar onze prioriteiten liggen. En daarom presteren organisaties met heldere kernwaarden die leven onder medewerkers beter dan bedrijven waar dit niet het geval is.

Kernwaarden versterken organisatie

Kernwaarden versterken en vertalen naar gedrag

InContext begeleidt organisaties in het ontdekken en definiëren van hun kernwaarden, in lijn met hun afkomst, raison d’être, business model en cultuur. We helpen leiders om deze kernwaarden te leven en daarin een voorbeeld voor anderen te zijn. En we ondersteunen medewerkers in het vertalen van de kernwaarden naar concreet gedrag in het dagelijkse werk en helpen hen beslissingen te nemen met inachtneming van de kernwaarden. Daarnaast ondersteunen wij bij het proces om kernwaarden te versterken.

Kernwaarden dragen bij aan de organisatie

Wij bieden ondersteuning bij het meenemen van de kernwaarden in de belangrijkste processen van de organisatie waarmee ze direct verankerd zijn. In het primaire proces, verkoop, productie en service. Maar vooral in mensgerichte processen, zoals performance management, recruitment, leiderschap en ontwikkeling.

“De kernwaarden kwamen, voor de allereerste keer, echt tot leven. Het was niet langer een bedrijfsvisie, maar een nieuwe manier van werken.”

Gedragen kernwaarden

Het toewerken naar gedragen kernwaarden is een gezamenlijk proces. Onze consultants hebben ruime ervaring in het ondersteunen van (internationale) organisaties en zetten hun expertise graag in bij de ontwikkeling van jouw team. Om kernwaarden op een leuke en uitdagende manier herkenbaar te maken voor alle medewerkers kunnen wij ook een breed assortiment (online) tools inzetten.

Kernwaarden bepalen en versterken

Veel organisaties hebben kernwaarden, maar veel minder organisaties leven daar ook echt naar. Hoe is dat binnen jouw organisatie? Als kernwaarden alleen op papier bestaan, dan heeft dat helaas geen enkel effect.

Het belang van kernwaarden

Kernwaarden helpen bij het nemen van (strategische) beslissingen en zijn een essentieel onderdeel van de identiteit van jouw organisatie. Dan zijn kernwaarden ook onderwerp van gesprek, handelen medewerkers daar naar en geven zij daar elkaar feedback op.

Maar kernwaarden zijn alleen zichtbaar in het dagelijks handelen als ze ook echt leven in het hart en hoofd van iedere medewerker. Dat geeft energie, houvast en leidt tot een grotere bijdrage aan de organisatie.

Kompas
Gedragen kernwaarden zijn een kompas om de koers te bepalen én te houden. Ze helpen om het juiste gedrag te bepalen, standaarden hoog te houden en verbinding te behouden met de visie van de organisatie. En zeker zo belangrijk: een belangrijke bron van trots en cohesie in teams.

Kernwaarden versterken en implementeren

Om de kernwaarden te laten leven binnen de organisatie moeten leiders, managers en teamleiders op alle niveaus van de organisatie met medewerkers in gesprek blijven over de kernwaarden van de organisatie.

Kernwaarden versterken met Quadrality

De game TeamworkQT is ontwikkeld op ons Quadrality-platform. Het vertaalt de kernwaarden van jouw organisatie naar uitdagingen en dilemma’s in de praktijk. Spelers krijgen realistische situaties voorgelegd die ze herkennen vanuit hun eigen ervaringen en die van hun collega’s en managers. De business game geeft feedback over de mate waarin de keuze van een speler in lijn is met de kernwaarden.

Align is als business game ontwikkeld om de dialoog tussen medewerkers op gang te brengen over concrete uitdagingen in het dagelijks werk en ze inspireert om de kernwaarden elke dag in de praktijk te brengen.

Kernwaarden die geborgd zijn in de organisatie vormen de verbinding tussen medewerkers en de organisatie als geheel. En dragen daarmee sterk bij aan het bereiken van organisatiedoelstellingen en het succes van jouw organisatie.

Kernwaarden bij organisatie Interxion

Naast het ontwikkelen van kernwaarden heeft InContext ruime ervaring met het implementeren en borgen van kernwaarden binnen organisaties. Zo hebben 1500 medewerkers van Interxion (in elf verschillende landen) de kernwaarden leren kennen, deze beleefd en doorleefd én geleerd toe te passen in het dagelijkse werk. Lees hier meer over de opzet, ervaringen en impact bij Interxion.

Kernwaarden versterken implementeren

“De kernwaarden kwamen, voor de allereerste keer, echt tot leven. Het was niet langer een bedrijfsvisie, maar een nieuwe manier van werken.”

Chris van Voorthuysen – HR Director Interxion

Wat levert het versterken van kernwaarden op?

R&O gesprekken in het hoger onderwijs

01. Verbind waarden met gewenst gedrag

TeamworkQT maakt direct inzichtelijk hoe gedrag in lijn met de kernwaarden van invloed is op het succes van de organisatie, maar ook wat de consequenties zijn van non-compliant behavior op de nieuwe manier van werken.

R&O gesprekken in het hoger onderwijs

03. Versterk de verbinding

De verbinding tussen werknemers wordt gecreëerd door gezamenlijk te onderzoeken hoe gewenst gedrag eruitziet en hoe dit het succes van de organisatie van versterken. Mensen worden geïnspireerd om samen te werken aan het versterken van de kernwaarden en daarmee de implementatie van een nieuwe organisatiecultuur.

R&O gesprekken in het hoger onderwijs

02. Actieve dialoog

Gedurende verschillende spelrondes worden deelnemers uitgedaagd om met elkaar in discussie te gaan en te reflecteren op de gewenste organisatiecultuur en het bijbehorende gedrag. Op basis van dagelijkse dilemma’s en uitdagingen ervaren deelnemers spelenderwijs hoe de waarden kunnen fungeren als een moreel kompas.

R&O gesprekken in het hoger onderwijs

04. Van papier naar praktijk

Deelnemers worden uitgedaagd om samen dilemma’s op te lossen die overeenkomen met dagelijkse activiteiten in de organisatie. Na het spel maken de deelnemers in eigen team inzichtelijk op welke wijze de kernwaarden een bijdrage kunnen leveren aan teamdoelstellingen.