Case Study – Tesorion

Innovatie kent diverse vormen zoals op het vlak van productontwikkeling, op het gebied van samenwerken of door verbindingen te leggen. Innoveren vraagt om een andere manier van naar zaken te durven kijken. Het vraagt om verandering.

Binnen Tesorion kiezen we er regelmatig voor om af te wijken van de gebaande paden. Om in crisistijd niet stil te gaan staan, maar om juist op deze moeilijkere momenten te kijken naar wat er wel mogelijk is.

Voor de ontwikkeling van de innovatieteams is Tesorion een samenwerking aangegaan met InContext Consultancy Group. Het doel van deze samenwerking is om de teams, elk op hun eigen manier, naar een hoger niveau te brengen. Tesorion kiest bewust voor een aanpak waarbij er veel aandacht is voor de teamleden en hun persoonlijke kwaliteiten. Deze aanpak moet ertoe leiden dat de teams zelfredzaam worden én er cohesie ontstaat tussen de teams. Binnen sommige organisaties wordt dat gezien als een gewaagde zet, bij Tesorion wordt dit gezien als een rotsvast vertrouwen in de kennis en kunde van de medewerkers.

Innovatieteams in de praktijk

InContext beschikt over een jarenlange ervaring en de juiste kennis en vaardigheden om de teams van Tesorion te begeleiden. Per team is een plan opgesteld, waar de consultants input en coaching geven op het gebied van menselijk gedrag, processen en agility. Met als duidelijke doelstelling – en daarmee ook een belangrijke succesfactor – het beste uit de teams halen. Agile en coaching zijn de rode draad van het traject, maar de kern ligt echt bij het stimuleren van medewerkers en hen ondersteunen en inspireren om met ander gedrag aan de slag te gaan. Zo worden medewerkers, teams en de organisatie weerbaarder en kan er sneller worden gereageerd.

Het online en op afstand samenwerken had als positief punt dat de consultant van InContext bij al onze team-momenten aanwezig was. Hierdoor konden wij direct vragen stellen, feedback vragen en konden wij direct goed geholpen worden.

Het werken op afstand en (online) samenwerken heeft ertoe geleid dat de begeleiding krachtiger en effectiever werd dan oorspronkelijk bedacht. In plaats van een beperkt aantal sessies op kantoor was InContext nu bij het leeuwendeel van de team-ceremonies aanwezig en vrijwel continu beschikbaar voor vragen en coaching van de teams.

Samenwerking Tesorion en InContext

“Beide organisaties hebben veel vertrouwen in elkaar. Er is een open en eerlijke communicatie waardoor ook de complexere vraagstukken aangepakt kunnen worden. De open houding en mindset van Tesorion zorgt ervoor dat InContext echt het beste uit de teams kan halen. In korte tijd is er door deze samenwerking een sterke verbetering te merken. Interne rapportages en en de aanpak worden beter op elkaar afgestemd en dat zorgt, bijna ongemerkt, ook voor een gezamenlijke en eenduidige richting en visie.”

Online seminar

Het werken op afstand en online samenwerken heeft ertoe geleid dat de begeleiding krachtiger en effectiever werd dan oorspronkelijk bedacht.

Rick Hofstede – Director of Technology, Tesorion