Case Study – GSK

Case Study - GSK

Hoe kunnen we medewerkers op een toegankelijke manier kennis laten maken met de nieuwe organisatiestructuur?

Typerend voor deze organisatievorm, die werd ontwikkeld door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, is dat medewerkers uit verschillende disciplines en afdelingen (horizontaal) teams vormen, zonder dat zij de structuur van hun afdeling (verticaal) verlaten.
Deze ‘matrix-vorm’ is bij uitstek geschikt voor grote projecten (ruimtereizen) en productontwikkeling (voor vaccins bijvoorbeeld), maar brengt specifieke uitdagingen met zich mee.

Optimale samenwerking

Bij GSK houden matrixteams zich bezig met de gehele keten aan activiteiten rond de ontwikkeling van nieuwe vaccins:

  • signaleren van de maatschappelijke/medische behoefte
  • research & development
  • commercieel succesvolle vermarkting
  • doorontwikkeling.

Doordat de hiërarchische structuur van de organisatie doorbroken wordt, moet voor de matrixteams een afzonderlijke structuur ontwikkeld worden om te komen tot:

  • duidelijke projectleiding
  • prioritering van beschikbare resources
  • optimale samenwerking, zonder de verticale balans te verstoren.

Reflectie en theorie

Door binnen de simulatie ruimte te creëren voor reflectie en aansluitende theorie, heeft InContext een simulatie ontwikkeld met een enorme leercurve. Het spel is twee dagen lang zowel spannend als frustrerend en leuk. Het resultaat is dat de deelnemers direct ondervinden wat het referentiekader van hun teamgenoten is, met onmiddellijke gevolgen voor de kwaliteit van de samenwerking.

De simulatie is in 2013 voor het eerst ingezet en wordt nu meerdere keren per jaar succesvol gespeeld op verschillende locaties, in België, Italië en de Verenigde Staten.

Company simulation LifeSaver

In nauwe samenwerking hebben InContext en GSK een maatwerkprogramma samengesteld, de company simulatie LifeSaver, om teams die vaccins ontwikkelen tot een eenheid te smeden met oog voor het grotere geheel. Daarbij komen belangrijke dilemma’s aan de orde:

  • Hoe verhouden de formele communicatielijnen zich tot de informele contacten/beslissingen?
  • Hoe stem je persoonlijke doelen van teamleden en de teamdoelen af op de organisatiedoelen; hoe bevorder je een enterprise-gerichte mindset?
  • Hoe vind je evenwicht tussen persoonlijk leiderschap en de bereidheid taken uit te voeren?

InContext ontwikkelde een company simulatie die exact is afgestemd op de specifieke dilemma’s die een rol spelen bij vaccinontwikkeling binnen GSK.

Het spel wordt steeds gespeeld door 30 deelnemers die in twee groepen tegen elkaar strijden. Belangrijk daarbij is dat de deelnemers niet de rol spelen die zij in de dagelijkse praktijk binnen GSK spelen. Ze worden daarmee in een onbekende situatie geplaatst die nieuwe eisen stelt, terwijl ze vanuit een nieuwe positie naar hun feitelijke plek in de organisatie kunnen kijken. Daarmee vergroten ze hun referentiekader en het begrip voor andere perspectieven.

De deelnemers zien direct in de simulatie wat het effect van hun eigen gedrag is. Dat wordt versterkt door de snelheid van het spel, omdat ze in twee dagen een traject doorlopen dat in werkelijkheid tien jaar zou duren.

Een aantal andere case studies