Referentie – Fugro Fleet Services

Fugro is een wereldwijde marktleider op het gebied van geologisch onderzoek voor de energiebranche, bouwsector en de nautische industrie. Binnen de organisatie doet Fleet Services het onderhoud van de gespecialiseerde surveyschepen en is ook verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van het personeel aan boord. Wij spraken met Remko Kloos, Global Director Fleet Services, over de samenwerking met en de toegevoegde waarde van InContext.

‘Path to Profitable Growth’
Na veel jaren van groei breekt begin 2020 de coronacrisis uit, met gevolgen voor de inzetbaarheid van schepen en het ondersteunend personeel. De omzetdaling luidde een strategische heroriëntatie in waarin Remko kansen zag om de besluitvorming in de organisatie effectiever te laten verlopen.

Slimmer én beter
De ambitie van Fleet Services om deze verandering goed in te bedden was enorm. Remko: “Besluiten werden altijd hoog in de organisatie genomen, maar dat beperkte de slagvaardigheid en wendbaarheid. En dat werkt in onze business niet, onze mensen moeten een bepaalde vrijheid hebben om hun werk goed te doen en snel te handelen. Die verandering wilde ik goed borgen zonder dat dit ten koste van de business ging, dat stond voorop.”

Fugro Fleet Services

Fugro had in het verleden al succesvol met InContext samengewerkt en de stap naar een volgende samenwerking was dan ook snel gemaakt. De opdracht aan InContext was om het concept van zelfsturende teams vorm te geven, samen met management en medewerkers en vervolgens ook te ondersteunen bij de implementatie ervan met coaching van de zelfsturende teams en management.

“Om de business continu door te laten gaan in een complexe en uitdagende omgeving en ons daar op te focussen, moest InContext een zeer proactieve rol vervullen.”

Vrijheid, voortgang en synergie

Remko realiseert zich dat hij geen gemakkelijke opdracht bij InContext heeft neergelegd: “Onze business moest continu door kunnen gaan in een complexe en uitdagende omgeving. Om ons daar op te focussen, was het belangrijk dat InContext proactief en zelfstandig werkte. En dat vroeg ook om een enorme flexibiliteit, want de eerste prioriteit van de teams was altijd de business.”

“In het toewerken naar het werken in zelfsturende teams waren de individuele gesprekken en teamsessies zeer krachtig en waardevol en eigenlijk direct een eerste stap in de strategie.”

Fugro

Transitie direct van start
Om besluitvorming lager in de organisatie neer te leggen en teams daarin effectiever te laten opereren, werd gestart met een heldere visie en het uitwerken van de strategie. Geheel passend bij de waarden van Fugro – klantfocus, excellente uitvoering, team en goed burgerschap – ontstond een mix van ‘denken’ en ‘doen’. De ambitie werd gevormd door individuele gesprekken en teamsessies waarbij iedereen kon en mocht bijdragen. Remko: “In het toewerken naar het werken in zelfsturende teams was dit zeer krachtig en waardevol en eigenlijk direct een eerste stap in de strategie. Als opdrachtgever heb ik daarin met name de communicatielijnen, voortgang en betrokkenheid goed willen borgen.”

Balans
Het continu doorgang laten vinden van de business bracht enorme uitdagingen voor InContext met zich mee. Want na de start van de coronacrisis in 2020 begon de markt weer aan te trekken. Met prachtige kansen voor Fleet Services én tegelijkertijd de mogelijkheid om de strategie in de praktijk te brengen. Daardoor kwam de tijd voor doorontwikkeling, uitwerking en inbedding ook onder druk te staan. Maar InContext zou InContext niet zijn als daar geen slimme oplossingen voor gevonden zouden worden. Kan een deel van het team niet reizen? Dan zorgen we voor hybride sessies. Zit het team in een drukke periode met veel hectiek? Dan regelen we korte(re) momenten in kleine teams. Raken de veranderingen door de drukte wat naar de achtergrond? Dan ontwikkelen we met elkaar effectieve communicatiemiddelen om de focus niet kwijt te raken.

“InContext heeft een veilige omgeving gecreëerd waarin met veel respect voor de mensen ook pijnpunten en noodzaak voor verandering zijn blootgelegd. Die balans was essentieel.”

Trots
Remko Kloos kijkt met een goed gevoel en met veel trots terug op het traject. Er staat een stevige strategie, de business loopt goed en medewerkers hebben actief kunnen meedenken. Remko: “Ik ben trots op de manier waarop we medewerkers hebben betrokken en de wijze waarop MT-leden nu hun teams leiden. InContext heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. We hebben elkaar beter leren kennen en er is voor iedereen een veilige omgeving gecreëerd waarin met veel respect voor de mensen ook pijnpunten en noodzaak voor verandering zijn blootgelegd. Die balans vond ik enorm waardevol.”

Enorme stap voorwaarts
De resultaten zijn nu aan het einde van de samenwerking onmiskenbaar. Remko: “Ik heb een hecht management team waarin met hart en ziel gewerkt wordt, waarin mensen elkaar kennen, elkaar vertrouwen en op elkaar bouwen.” En hoe uit zich dat in de praktijk? “Ik zie dat collega’s elkaar makkelijker opzoeken, hulp vragen, beter luisteren en ook om feedback durven vragen.”

“InContext heeft het beter gemaakt dan ik van tevoren had gedacht.”

Reflectie
Remko kijkt met veel plezier terug op de samenwerking met InContext waarbij zowel oog voor de voortgang en de resultaten was, maar ook goed rekening houdend met de omstandigheden. “InContext betrok mij altijd op de juiste momenten waardoor ik op tijd kon bijsturen waar nodig of dat we samen konden nadenken over een goede volgende stap.” vult Remko aan. “Ik verwacht van een partner dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en mij inschakelen als dat nodig was. Dat heeft InContext altijd gedaan en daarmee het traject ook beter gemaakt dan ik van tevoren had gedacht. Ik kijk met veel plezier terug op de samenwerking en zie uit naar de afrondende sessies de komende tijd.”

Met grote dank aan Remko Kloos, Global Director Fugro Fleet Services, Dennis Bastiaenen, Jeroen van Berkom en Thijs Bosselaar.

Foto credits: Chris Parker / Fugro Aust Marin