Case Study – Accell Group

Accell Group is een internationale organisatie die merkfietsen produceert. De organisatie bestaat uit verschillende dochtermaatschappijen met ieder een eigen visie en werkproces. De markt werd verstoord door online initiatieven. Om deze ontwikkelingen een stap voor te blijven was het nodig om de productieketen te optimaliseren en te verbeteren. Met als uitgangspunt: generiek waar nodig en uniek waar het kan. Om de transitie door te voeren was het noodzakelijk dat de Board of Directors en de Managing Directors zich bewust werden van de urgentie van de verandering.

Aanpak

InContext heeft een grote verscheidenheid aan medewerkers geïnterviewd om de processen in de gehele organisatie en bij de dochtermaatschappijen in kaart te brengen. Vervolgens is de bedrijfssimulatie Paceline ontwikkeld waarin verschillende rollen, situaties en uitdagingen uit de praktijk terugkomen.

Resultaat

De bedrijfssimulatie Paceline biedt inzicht in de belangrijkste punten waarop de productieketen geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast creëert de simulatie bewustzijn van de voordelen en randvoorwaarden voor organisatiebrede samenwerking en optimalisatie. Nadat de Board of Directors en de Managing Directors de simulatie hadden gespeeld is de serious game verder uitgerold in de gehele organisatie.

Accell Group
Quote-Vector.png

“De boodschap van de simulatie was geen populair bericht en de reacties varieerden; enthousiasme, weerstand, twijfels, angst en gretigheid. Alles was aanwezig. Desondanks dook iedereen in het spel. Het was verhelderend om te zien hoe mensen de boodschap van verandering op zichzelf betrokken.”

John Both, CSCO