Case study- leiderschapsprogramma

Case study – leiderschapsprogramma

Binnen InContext zijn we extra trots als wij als businesspartner met onze klanten samen kunnen werken en hen begeleiden om echt het verschil te kunnen maken. Een goed voorbeeld hiervan is onze samenwerking met een gerenommeerde producent van high-end compressoren, die een ambitieuze bijdrage wil leveren aan de energietransitie. Het senior managementteam van deze organisatie realiseerde zich maar al te goed dat dit niet alleen een technische uitdaging is, maar ook veel vraagt van het leiderschap en de verschillende facetten van de cultuur in de organisatie. We nemen je graag mee in onze aanpak op het gebied van leiderschap hoe wij hen ondersteunen om hierin succesvol te zijn. 

Personen aan een tafel aan het werk aan een leiderschapsprogramma

Leiderschap is meer dan ervaring en expertise

In de technische markt, waarin deze organisatie actief is, worden leiderschapsrollen vaak toebedeeld aan inhoudelijke experts die al langere tijd onderdeel zijn van de organisatie. De moderne context vraagt echter meer van leiders dan enkel ervaring en expertise. De visie en strategie van het senior managementteam beperkt zich daarom niet tot het product, de techniek en de markt, maar richten zich ook op de menselijke aspecten van de organisatie. De uitdaging is om het leiderschap hierop af te stemmen om zodoende de ambities op een duurzame wijze te kunnen realiseren. 

Meerdere niveaus van leiderschap parallel aan elkaar ontwikkelen

InContext krijgt regelmatig de vraag om in tijden van transitie één specifieke doelgroep in de organisatie te helpen zich verder te ontwikkelen. In deze organisatie werd al snel het belang ingezien van het ontwikkelen van meerdere niveaus van leiderschap parallel aan elkaar. De Return On Investment voor de organisatie wordt zo vele malen groter. Niet alleen het middenmanagement – waar de transitie de meeste impact heeft – maar ook het seniormanagement en een groep toekomstige leiders worden door InContext ondersteund in hun leiderschapsontwikkeling. Hierbij behouden we de veilige leeromgeving van peer groups. Tegelijkertijd betrekken we de groepen bij specifieke onderdelen om deelgenoot te worden van elkaars ontwikkelprogramma. 

Op maat en met elkaar in verbinding 

Bij het ontwerpen van de leiderschapsprogramma’s houden we rekening met de specifieke behoeften van de groepen. Uiteraard verschillen de uitdagingen en leerbehoeften tussen deze groepen en daarmee ook onze aanpak, timing en inhoud. Tegelijkertijd zorgen we voor consistentie op inhoud en vorm, waardoor de leiders op alle niveaus als ‘leidende coalitie’ de transitie kunnen vormgeven. Deze aanpak creëert een leercultuur op meerdere niveaus in de organisatie, waardoor ook de borging van het nieuwe en gewenste gedrag wordt versterkt.  

We introduceren een aanvullende ‘taal’ en nieuwe definities over leiderschapsgedrag die door deze aanpak breed worden begrepen en uitgedragen. Ook worden in alle leiderschapsprogramma’s een aantal serious games ingezet, die het ervarend leren mogelijk maken. Deze kunnen vervolgens breder ingezet kunnen worden binnen de organisatie zodat zoveel mogelijk medewerkers betrokken worden in de (leiderschaps)ontwikkeling! 

Regelmatige evaluatie en afstemming 

In lijn met onze visie op cultuurverandering wordt er regelmatig geëvalueerd met de opdrachtgever om de programma’s continu te optimaliseren. We streven naar een optimale aansluiting bij de actuele context en behoeften van de deelnemers; die verandert tijdens een transitie. De feedback van deelnemers, de daadwerkelijke impact op de business en de observaties van de consultants/trainers zijn hierin essentieel. 

Mocht je meer willen weten over deze specifieke klantcase of onze visie op leiderschapsontwikkeling en hoe wij daaraan invulling geven, schroom dan niet om contact op te nemen!