Win de ‘Battle for talent’ met deze 5 tips

Globalisering, innovatie en digitalisatie leiden tot de vraag naar nieuwe competenties van werknemers. McKinsey beschrijft deze verschuiving voor verschillende industrieën. Talent is echter schaars. Daardoor vrezen veel organisaties voor een tekort aan (goed) personeel. 

Risico’s van een hoog personeelsverloop

Als veel werknemers van baan wisselen ontstaan risico’s. Op de korte termijn ontstaan personeelstekorten en daardoor een toename in werkdruk voor de achterblijvers. Op de langere termijn wordt successieplanning bemoeilijkt en blijven sleutelposities onvervuld. Daarnaast zorgt een hoog verloop voor afname in kennisborging. Veel organisaties proberen werknemers te binden met gunstige primaire en secundaire voorwaarden. Het is de vraag of je daarmee de juiste mensen aantrekt. Het draait niet om salaris, maar om cultuur.

Onderzoek van LinkedIn en Deloitte wijst uit dat werknemers niet langer zoeken naar banen met een hoog salaris. Zij willen liever werken voor organisaties die sociale of maatschappelijke impact maken.

Dit onderstreept het belang van het hebben van een duidelijke missie, visie en kernwaarden. Bovenal benadrukt dit de behoefte aan een sterke bedrijfscultuur. Immers, wanneer het geschetste beeld aan de buitenkant niet aansluit op wat er daadwerkelijke binnen de organisatie gebeurt ontstaat er alsnog een mismatch. Hoe zorg je voor een positieve cultuur? Hoe zorg je er als organisatie voor dat jouw missie, visie en kernwaarden niet statische concepten zijn en blijven, maar dat deze concreet worden en in het DNA van de organisatie gaan zitten? Hieronder vijf tips die kunnen helpen:

1. Vertaal kernwaarden naar gedrag
Abstracte concepten gaan pas leven als ze concreet en toepasbaar worden. Zorg dat elke werknemer binnen een bedrijf, van schoonmaker tot CEO, begrijpt welk concreet gedrag past bij termen als bijvoorbeeld ‘Passie’, ‘Kwaliteit’ en ‘Balans’.

2. Laat mensen het ervaren
Waarom zou je een gesprek voeren over abstracte concepten als je het ook alvast kan ervaren? In de Align game worden deelnemers geconfronteerd met realistische dilemma’s en uitdagingen die voortkomen uit de eigen praktijk. De kernwaarden van uw organisatie zijn leidend in het maken van keuzes en maakt dat deze echt gaat leven. Binnen twee uur ontstaat een gemeenschappelijke taal en begrijpen deelnemers wat de organisatie van hen verwacht in termen van concreet gedrag.

3. Creëer een groepsbeweging
Het is moeilijk om in je eentje zaken anders te gaan en blijven doen als iedereen om je heen op de oude, vertrouwde manier blijft werken. Zorg daarom dat er een groep is die de boel in beweging brengt om zo de gewenste cultuur te implementeren. Immers: als er één schaap over de dam is…

4. Practice what you preach
Zorg dat jouw eigen gedrag en handelen altijd in het verlengde ligt van de missie, visie en kernwaarden van de organisatie. Mensen voelen namelijk intuïtief aan of je oprecht bent of een ander iets probeert voor te spiegelen.

5. Voer de lastige gesprekken
Het zit in onze natuur om niet van verandering te houden, maar zo lang er geen vuiltje aan de lucht is willen we best wat nieuws proberen. Als mensen onder druk komen te staan zijn zij echter snel geneigd om oud gedrag te laten zien. Dat kan betekenen dat het gaat schuren: mensen maken bijvoorbeeld keuzes die haaks staan op de gewenste cultuur. Juist dan is het waardevol om het (lastige) gesprek aan te gaan. Ondanks dat het confronterend kan zijn, zorgt het voor bewustwording en uiteindelijk voor blijvende verandering en een positief resultaat.

Win de battle for talent dankzij jouw bedrijfscultuur

Organisaties die kernwaarden écht doorleven, van facilitair medewerkers tot en met de board, worden door werknemers gewaardeerd. Deze medewerkers worden de ambassadeurs van de organisatie, zowel intern als extern. Dat zorgt voor een positieve reputatie en maakt een organisatie aantrekkelijk voor potentiele nieuwe werknemers. Kortom: investeren in kernwaarden, cultuur en gedrag is de beste manier om de ‘battle for talent’ te winnen.

Veelgelezen blogs