Zoektocht naar Leiderschap

In Schotland heeft Thomas Benedict een inspirerend gesprek over leiderschap met Herman Wijffels, oud-topman van de Rabobank, de SER en de Wereldbank. Het werd een bijzondere zoektocht naar leiderschap met thema’s als reflectief vermogen, het vormgeven van de toekomst en resultaten versus proces. Maar ook essentiële onderwerpen als authenticiteit, moed, staan voor waar je in gelooft en de reflectieve capaciteit van leiders worden niet geschuwd.

1.  Reflectief vermogen

Hoe zorgt leiderschap ervoor dat de bedrijven waar wij dagelijks als consument mee werken betrouwbaar zijn en onze trots waard zijn?

“We hebben de economische groei en winst in de bedrijfsleven als motor van economische groei in onze hele manier van opereren de plek van het doel gegeven. Het middel heeft de plek van het doel ingenomen en als je dat doet, dan kom je in de pervertering terecht.” (Herman Wijffels)

2.  Het bredere perspectief van leiders

We kunnen onze welvaart alleen behouden als we bereid zijn om behoorlijk vergaand te veranderen. Leiderschap gaat over het vormgeven van de toekomst. Op basis van ideeën die relevant zijn voor die toekomst.
Leiders bevinden zich nu in het spanningsveld waarin technologische veranderingen van directe invloed zijn op de toekomst van onze organisaties.

“Als je veel toegevoegde waarde levert, dan is er veel te delen en dan maak je ook een mooie winst. Maar het is wel in díe volgorde.” (Herman Wijffels)

3.  Het zal mijn tijd wel duren

Gaan leiders de fout in als er alleen gefocust wordt op resultaten in plaats van het proces? Het verleden kan je als leider niet veranderen! Daarom is het essentieel om te kijken naar de toekomst en de bijdrage die je als team kunt leveren.

“Door in angst vast te houden, creëer je eigenlijk jouw eigen nachtmerrie.” (Thomas Benedict)

4.  Belofte en opdracht

Wat zou een leider in zijn zoektocht moeten doen? Het luisteren naar de eigen stem. Het zoeken van de context waarbinnen je ook het gevoel hebt dat je gelukkig kan zijn, je authenticiteit bewaren, je vrije denken handhaven en daarnaar kiezen.
En toch soms ook stevig staan voor waar je in gelooft. En de moed hebben om dat tegen de heersende stroom in te kunnen doen, als het nodig is.

“….bij de Wereldbank moest ik de keuze maken – ook voor mezelf – om de Poulain van president Bush en vice-president Cheney van de Verenigde Staten te lijf te gaan. Dat was nogal een stevige keuze die ik moest maken en een tamelijk solitair gevecht dat ik moest aangaan. Toen heb ik de keuze gemaakt: dat doe ik maar.” (Herman Wijffels)

5.  Angst of liefde

Reflectieve capaciteit is een belangrijk onderdeel van goed functionerend leiderschap, evenals een zekere onafhankelijkheid in het denken.

Leiderschap vraagt om bereidheid om niet de bestaande kaders als uitgangspunt te nemen. Je bent als leider verantwoordelijk voor hoe het is, maar je bent ook als leider verantwoordelijk voor hoe het nog beter kan.

“Eén van de vragen die ik in de loop van de tijd mezelf heb leren stellen, is: doe ik nu iets uit angst of doe ik het uit liefde?” (Herman Wijffels)

Veelgelezen blogs