De unieke waarde van gaming in organisatieverandering

Nu we steeds minder vaak en vooral minder lang op training gaan, blijven we zoeken naar leuke, effectieve en kostenvriendelijke wegen om mensen iets bij te brengen. De markten voor organisatieverandering en L&D zijn sterk trendgevoelig en om de zoveel tijd komt er weer eens iets nieuws voorbij.

Zo zijn de laatste jaren management games en business simulaties sterk in opkomst. Moeten we dit zien als een hype die liefst zo snel mogelijk weer moet overwaaien? Of zit er toch iets waardevols in deze creatieve leervormen die maar moeilijk op een andere manier te bereiken zijn?

Er zijn vier dingen die in mijn ogen een simulatie van een organisatie bijzonder maken:

Spelen met de werkelijkheid

1. Herkenbaarheid
Als deelnemers aan een simulatie na korte tijd gaan zien dat hun eigen processen, structuren, werkafspraken en cultuur terugkomen in een simulatie, betekent dat niet alleen dat tijd nuttig wordt besteed. Deelnemers zijn dan ook bereid veel energie in de simulatie te steken. Hierdoor kan in korte tijd een grote impact bereikt worden.

2. Vrijheid om te experimenteren
Er zijn verschillende manieren om tot resultaat te komen. Een goede simulatie biedt deelnemers de ruimte om verschillende wegen te bewandelen en het effect van hun handelen te ondervinden. Zo kunnen deelnemers ervarend leren: respectvol en werkzaam tegelijk.

Dit effect wordt versterkt als deelnemers dit samen gaan doen. Ze ondervinden dan de effecten van de optelsom van individuele beslissingen en gedrag. Kortom, ze leren samen resultaten te optimaliseren, hetgeen vrijwel direct tot meetbare resultaten op de werkvloer leidt.

Regelmatig bouwen wij simulaties, waarin verschillende strategieën uitgeprobeerd kunnen worden. Nodeloos om te zeggen dat het vele malen goedkoper is om in een gesimuleerde omgeving te falen dan in de werkelijkheid.

3. Relevantie
Ik bekeek laatst een zeer gedetailleerde simulatie van een grote organisatie. Een prachtige weergave van de werkelijkheid. Duizenden variabelen dansten vrolijk op en neer. Ik kan zoiets alleen maar bewonderen. Echter, voor een geschikte leer- of verandertool ontbrak er iets belangrijks, namelijk focus. Deelnemers doen er lang over om een dergelijke complexiteit te gaan snappen en zoomen niet vlot in op de relevante onderdelen van de simulatie.

Beter is om in het ontwikkelproces snel tot slimme keuzes te komen, waardoor de simulatie een vereenvoudigde weergave is van de praktijk, die de aandacht richt op het relevante deel van het systeem, namelijk de zaken waar de doelgroep iets kan beïnvloeden.

4. Systeemdenken
Organisaties zijn complexe systemen. Om maar een paar dingen te noemen; het is niet zo gemakkelijk om te snappen hoe oorzaken en gevolgen met elkaar samenhangen, korte termijn oplossingen zijn vaak strijdig met lange termijn oplossingen en de meeste beslissingen hebben onbedoelde neveneffecten.

Simulaties zijn bij uitstek de plek om dit complexe, maar zeer wezenlijke onderwerp te snappen en toe te passen op de eigen situatie. Zo kunnen deelnemers gaan begrijpen hoe ze langdurige conflicten, “onoplosbare” problemen en steeds terugkerende knelpunten van een werkende oplossing kunnen voorzien.

Inzicht is niet vergankelijk

Simulaties van de eigen organisatie leveren belangrijke voordelen op. Al jaren merken we dat simulaties meetbare langdurige positieve effecten tot stand brengen, maar waarom is dat zo?

In tegenstelling tot verreweg de meeste leervormen, beoogt een simulatie niet zozeer een directe verandering in het gedrag, als wel een verandering in het inzicht dat vervolgens tot ander gedrag leidt. Dat betekent dat deelnemers iets leren zien en doorgronden, dat ze eerder niet zagen.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld vaardigheden, die snel kunnen uitdoven, is inzicht niet vergankelijk. Als je eenmaal iets hebt leren zien, zal je er niet snel meer overheen kijken.

Organisatie specifieke simulaties

Hoe komt het dan dat niet iedereen laaiend enthousiast is over management games en business simulaties? Zeker niet iedere simulatie of spel levert alle voordelen op die hierboven beschreven zijn. Dat komt omdat klanten en leveranciers vaak te gemakkelijk denken over de toepasbaarheid en herbruikbaarheid van een simulatie. Een simulatie is het beste te vergelijken met een bril. Ik kan fantastisch door mijn eigen bril kijken, maar dat wil niet zeggen dat u dat dan ook kunt.

Er zijn natuurlijk generieke onderwerpen, waarop een business simulatie van toepassing kan zijn, bijvoorbeeld CAO onderhandelingen. Er zijn belangrijke overeenkomsten tussen de ene en de andere onderhandeling. Hierdoor leent dit onderwerp zich voor een relevante simulatie voor een brede doelgroep.

Organisatiespecifieke simulaties zijn echter vrijwel nooit herbruikbaar met behoud van de oorspronkelijke kwaliteit. Helaas wordt dagelijks geld en tijd verspild met simulaties die iets moeten doen, waarvoor ze niet zijn ontworpen.

Veelgelezen blogs