Quadrality Platform

Krachtig, flexibel en interactief

Quadrality is een interactieve, online spelomgeving waarbinnen medewerkers herkenbare uitdagingen tegenkomen, keuzes maken en de consequenties daarvan ervaren en leren begrijpen.

Dialoog en reflectie
De inhoud van Quadrality wordt aangepast aan de wensen en context van jouw organisatie, bijvoorbeeld op basis van de cultuur of kernwaarden. De game stimuleert de dialoog over en reflectie op de waarden en het bijbehorende gedrag vanuit verschillende perspectieven. Dit helpt spelers om zich de waarden eigen te maken en toe te passen in uitdagende dagelijkse situaties en dilemma’s.

“Ik had nooit beseft hoe het (niet) handelen naar deze kernwaarden de totale prestatie van een organisatie kon beïnvloeden. Mijn ogen zijn echt geopend.”

TeamworkQT Quadrality serious game

Impact
Met Quadrality ontstaat verbinding van organisatiespecifieke situaties met verschillende perspectieven en concreet gedrag. Je creëert meer begrip voor de uitgangspunten en waarden van de organisatie en deelnemers leren deze toe te passen in uitdagende dagelijkse activiteiten. Daardoor ontstaat direct inzicht binnen jouw team in de bijdrage van waarden aan het bereiken van de organisatiedoelen.

“Quadrality hielp mij het gesprek aan te gaan over wat wij moeten doen of laten om samen als organisatie te groeien en onze ambities te verwezenlijken.”

Zie jij mogelijkheden voor Quadrality binnen jouw team(s) of organisatie, maar heb je nog vragen of kunnen wij met je meedenken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, download hier de brochure of boek een gratis demo, wij helpen je graag!

Hoe werkt het?

Deelnemers spelen Quadrality met 4 tot 8 spelers onder begeleiding van een facilitator. Tijdens de game nemen deelnemers beslissingen op basis van herkenbare scenario’s, uitdagingen en lastige dilemma’s. Van elkaar en vanuit de game krijgen ze daar feedback op. Dit geeft een intens leer-effect en stimuleert een diepgaande dialoog tussen spelers. De gegeven antwoorden worden gekoppeld aan vooraf vastgestelde (business) KPI’s.

Quadrality is zowel online als hybride en face-to-face te spelen.

Resultaat

 • Jouw medewerkers krijgen inzicht in het verband tussen hun dagelijkse werkzaamheden en de ontwikkeling van de organisatie
 • Er ontstaat meer inzicht in perspectief en beweegredenen, voor iedere medewerker zelf én van anderen
 • Iedereen binnen het team wordt gestimuleerd om beslissingen te nemen en te handelen in lijn met de gewenste (gedrags)verandering

 

Reacties van deelnemers

01.

“Toen ik voor het eerst over kernwaarden hoorde, dacht ik: daar heb je weer zoiets dat ze op het hoofdkantoor verzinnen en dat niet relevant voor mij is. Na het spelen van Quadrality begrijp ik echt waarom we die kernwaarden hebben en hoe ik ze in mijn dagelijks werk kan toepassen.”

02.

“Ik vond het echt plezierig om AlignQT met mijn team te spelen en samen te praten over hoe wij uitdagingen aanpakken of op een dilemma reageren met inachtneming van onze kernwaarden.”

03.

“Dit spel hielp mij het gesprek aan te gaan over wat wij moeten doen of laten
om samen als organisatie te groeien en onze ambities te verwezenlijken.”

04.

“Ik had nooit beseft hoe het (niet) handelen naar deze kernwaarden de totale prestatie van een organisatie kon beïnvloeden. Mijn ogen zijn echt geopend.”

TeamworkQT

Een betere teamsfeer, inclusie & samenwerking

Door TeamworkQT leer je vraagstukken en problemen binnen jouw team te herkennen en op te lossen. Ontdek jouw eigen voorkeursstijl bij het aanpakken van deze problemen en onderzoek alternatieven. Als team ga je het echte gesprek aan, leer je feedback te geven en te ontvangen en krijg je inzicht in elkaars kwaliteiten en leer je deze beter te waarderen en in te zetten. Dit draagt bij aan een betere teamsfeer, inclusie en samenwerking.

Doelstellingen

 • Verbeteren van de communicatie en multidisciplinaire samenwerking
 • Meer begrip en waardering voor elkaars rol en input binnen teams
 • Leren feedback te geven en te ontvangen
 • Meer inzicht in eigen en kwaliteiten en valkuilen en die van collega’s in het team

Hoe werkt het?

Het spelen van TeamworkQT duurt ongeveer twee uur. Je speelt TeamworkQT in teams op het door InContext ontwikkelde Quadrality platform. Dat is een online, interactieve spelomgeving waarbinnen deelnemers herkenbare teamuitdagingen tegenkomen, keuzes maken en de consequenties daarvan ervaren en leren begrijpen. De uitdagingen en situaties TeamworkQT worden op maat ontwikkeld. TeamworkQT kan zowel face-to-face als op afstand gespeeld worden.


Resultaten

 • Gezamenlijk oplossen van conflicten en aanpakken van problemen.
 • Elkaar aanspreken en het echte gesprek voeren.
 • Zoeken naar manieren om verschillen te overbruggen.
 • Verbeteren van de team performance.
 • Herkennen en waarderen van de kwaliteiten van jouw collega’s en het team.
Brochure Serious Gaming

Brochure Serious Games

Meer weten over onze serious games en bekijken hoe deze voor jouw organisatie ingezet kunnen worden? Download dan nu de gratis brochure.