TU Delft | Selfie360 | Versterken van leiderschap en feedbackcultuur

 

 

Versterken van leiderschap en feedbackcultuur door middel van Selfie360

De Technische Universiteit Delft (TU Delft) streeft naar sterke leiderschapsvaardigheden en een effectieve feedbackcultuur onder haar werknemers. In deze case study belichten we een project dat gericht was op het versterken van het leiderschapsmodel en de feedbackcultuur binnen de organisatie.

De aanleiding voor het project was de behoefte van de TU Delft om werknemers bewuster te maken van hun leiderschapsvaardigheden en hen de mogelijkheid te bieden feedback te ontvangen ter bevordering van hun persoonlijke groei.


Selfie360 als oplossing

In samenwerking met InContext is de Selfie360-tool ontwikkeld. Deze innovatieve tool stelde deelnemers in staat zichzelf te beoordelen op alle aspecten van het leiderschapsprofiel van de TU Delft. De tool bood zowel de mogelijkheid om gedrag te beoordelen op frequentie als om de individuele belangrijkheid ervan voor de functie in te schatten.

Deelnemers konden ook feedback vragen aan collega’s, waardoor ze waardevolle inzichten kregen in hoe hun gedrag werd waargenomen. Deze feedback werd toegevoegd aan de rapportage die de deelnemers ontvingen, waardoor ze gerichte stappen konden nemen voor persoonlijke groei en ontwikkeling op elk onderdeel van hun leiderschapsprofiel.

 

360 graden feedback was nog nooit zo eenvoudig!

Het resultaat van de implementatie van de Selfie360-tool was een verhoogd bewustzijn onder werknemers over relevante leiderschapscomponenten en de mogelijkheden voor groei. De tool werd organisatiebreed uitgerold, waarbij deelnemers op eigen tempo sessies konden inplannen.

Dankzij de Selfie360-tool heeft de TU Delft een cultuur gecreëerd waarin feedback geven en ontvangen gemakkelijker is geworden. Dit heeft de feedbackcultuur versterkt en bijgedragen aan verbeterde communicatie en samenwerking op alle leiderschapsniveaus.

LinkXs

Serious Gaming & Tools

Onze aanpak stimuleert leren door ervaren en experimenteren met interactieve, online, live of hybride serious games op maat.

Lees meer