Planon | Het overwinnen van samenwerkingsuitdagingen

Het overwinnen van samenwerkingsuitdagingen

Het effectief laten samenwerken van teams uit diverse culturen en landen kan een complexe taak zijn, vooral wanneer medewerkers al lange tijd bij een bedrijf werken en nieuwe werknemers moeite hebben om zich aan te passen. Zo ook bij Planon, een internationaal softwarebedrijf gespecialiseerd in vastgoed- en facility management. Het bedrijf kampte met uitdagingen op het gebied van zelforganisatie, eigenaarschap, continu verbeteren, behoud van medewerkers en klantgerichtheid.

 Onze aanpak

Er was een dringende behoefte om deze uitdagingen aan te pakken en samen met InContext is er besloten over te gaan tot actie. Middels interviews met managers, interne klanten en medewerkers werd er een goed beeld van de situatie en de specifieke behoeften van het bedrijf geschetst, wat resulteerde in de ontwikkeling van een uitgebreid trainingsprogramma.

Een uitgebreid trainingsprogramma als oplossing

Het programma bestond uit drie modules, elk bestaande uit twee sessies. Elke sessie werd online gegeven, zodat de deelnemers gemakkelijk vanuit huis konden deelnemen. Het trainingsprogramma omvatte onderwerpen als zelforganisatie, eigenaarschap, continu verbeteren, behoud van medewerkers, werkplezier, klantgerichtheid en effectieve communicatie tussen diverse culturele achtergronden.

Het trainingsprogramma leverde buitengewoon positieve resultaten op. Deelnemers gaven aan dat ze hun collega’s beter leerden kennen en dieper inzicht kregen in hun diverse standpunten. De training stimuleerde een cultuur van openheid en leidde tot hoger teamcommitment en ambitie om gezamenlijke doelen te bereiken. Bovendien sloot het programma naadloos aan bij de SCRUM-methode, waardoor snellere implementatie mogelijk was en deelnemers actief bijdroegen aan verbeterpunten. Het stimuleerde ook discussies tussen de sessies door, en resulteerde in een sterkere focus op klanttevredenheid en verbeterde dienstverlening.

Grenzen doorbreken: Het bereiken van internationale samenwerkingssuccessen

Dit trainingsprogramma heeft niet alleen de samenwerking binnen de teams van Planon verbeterd, maar heeft ook bredere voordelen gehad voor de organisatie als geheel. Het bevorderde een cultuur van openheid, samenwerking en klantgerichtheid. Deze succesvolle aanpak toont aan dat het mogelijk is om internationale samenwerkingsuitdagingen te overwinnen en tegelijkertijd positieve invloed te hebben op de bedrijfsresultaten.

Business Games

Teamontwikkeling

Leer hoe teams kunnen groeien door effectieve samenwerking, communicatie en het benutten van de individuele talenten.

Lees meer