Driestar-Wartburg | Fusie uitdagingen en het doorbreken van silo’s

 

 

Fusie uitdagingen en het doorbreken van silo’s

Driestar-Wartburg, een scholengroep voor voortgezet onderwijs met een reformatorische grondslag, is ontstaan na een fusie tussen acht verschillende locaties. De fusie bracht uitdagingen met zich mee vanwege de verschillende DNA’s van de betrokken organisaties. Met een omvang van 800 docenten is Driestar-Wartburg een aanzienlijke organisatie geworden. Echter, na de fusie, werden de mogelijkheden voor persoonlijke ontmoetingen tussen de teams van de ondersteunende diensten beperkt. Dit bemoeilijkte de samenwerking en resulteerde in de vorming van silo’s. Daarnaast was er behoefte aan ondersteuning bij de evaluatie van de fusie en de samenwerking.


Serious games als bruggenbouwers

Scholengroep Driestar-Wartburg heeft InContext is ingeschakeld om de verbinding te bevorderen en de ontstane silo’s af te breken binnen Driestar-Wartburg. Om dit te bereiken, hebben we gebruik gemaakt van verschillende serious games. Deze games creëerden een veilige omgeving waarin teams konden samenwerken, communiceren en elkaars kwaliteiten konden ontdekken. Door middel van diverse bijeenkomsten in verschillende samenstellingen hebben we de onderlinge banden versterkt en de teams geholpen elkaar beter te leren kennen. Ook hebben we de directeuren ondersteund bij de evaluatie van de fusie en de evaluatie van hun samenwerking, waarbij we inzichten hebben verzameld en aanbevelingen hebben gedaan voor verdere verbeteringen.

De oplossing en het resultaat

  • Bevordering van verbinding: Door het inzetten van onze serious games hebben we de verbinding tussen de teams binnen Driestar-Wartburg versterkt. Dit heeft geleid tot een beter begrip van elkaars achtergronden, perspectieven en expertise.
  • Doorbreken van silo’s: Onze interventies hebben geholpen om de silo’s binnen de organisatie af te breken. Door teams samen te laten werken en gemeenschappelijke doelen na te streven, zijn de muren tussen afdelingen afgebrokkeld en is er een (nog) sterker gevoel van eenheid ontstaan.
  • Optimaal benutten van kwaliteiten: Door middel van de serious games hebben de teams van Driestar-Wartburg elkaars kwaliteiten leren kennen en benutten. Dit heeft geleid tot een efficiëntere samenwerking, waarbij de diverse vaardigheden en expertise van de docenten optimaal worden benut.
  • Vermindering van werkdruk: We hebben de teams ondersteund bij het identificeren van de oorzaken van hoge werkdruk en het implementeren van strategieën om deze te verminderen.

Door deze aanpak hebben de teams van Driestar-Wartburg een betere samenwerking opgebouwd. Ze zoeken elkaar meer op, hebben aandacht voor de verschillen tussen de organisaties, verbeteren de communicatie en ervaren een hoger vertrouwen en een gezamenlijke focus. Daarnaast hebben ze meer inzicht gekregen in elkaars kwaliteiten en versterken ze elkaar.

Business Games

Teamontwikkeling

Leer hoe teams kunnen groeien door effectieve samenwerking, communicatie en het benutten van de individuele talenten.

Lees meer