CHC | Groeien, excelleren & versterken

 

 

Groeien, excelleren & versterken

CHC is een internationaal toonaangevend helikopterbedrijf, gespecialiseerd in offshore, ambulancevluchten en zoek- en reddingsoperaties (SAR). Na succesvolle overnames in het Verenigd Koninkrijk en Australië heeft CHC InContext ingeschakeld om een diepgaande analyse te maken van de bedrijfsculturen van de samengevoegde organisaties. Het doel was om aanbevelingen te doen voor een naadloze integratie van de nieuwe organisatie en tevens suggesties te bieden voor het optimaliseren van de algehele organisatiecultuur.


Van onderzoek naar krachtige actie

Het project startte met een grondig onderzoek naar de organisatiecultuur binnen beide bedrijven, waarbij ook ter plaatse in Australië onderzoek werd verricht. Dit leverde fascinerende verschillen op tussen de culturen van de twee organisaties, maar tevens ontdekten we sterke overeenkomsten die als basis konden dienen voor verdere ontwikkeling. Bovendien werd duidelijk dat er aanzienlijke kansen lagen voor verbeterde interne samenwerking en efficiëntie binnen de organisatie, vooral met betrekking tot samenwerking tussen verschillende regio’s. Hierdoor zou de bestaande organisatie nog meer waarde kunnen genereren.

Op basis van de bevindingen in Australië werd besloten het onderzoek uit te breiden naar andere regio’s en het hoofdkantoor. Hier werden de oorspronkelijke resultaten bevestigd en aangevuld. Op basis van deze uitkomsten hebben we samen met culturele ambassadeurs een traject opgezet om gerichte verbeteringen in de cultuur te bewerkstelligen en de sterke punten van de organisatiecultuur te versterken. De aanbevelingen zijn volledig overgenomen door het senior management en geïmplementeerd in diverse specifieke verbeterprojecten. Bovendien zijn er meerdere sessies georganiseerd, waarbij serious gaming is ingezet, om het senior management te betrekken bij onderwerpen als cultuur, samenwerking, systeemdenken, klantgerichtheid en procesoptimalisatie.

Cultuur als drijvende kracht

CHC heeft een buitengewoon sterke cultuur. Met name op het gebied van veiligheid heeft de organisatie een voorbeeldrol binnen de branche. Het project dat InContext heeft uitgevoerd heeft geleid tot een algehele verbetering van de organisatiecultuur. Het heeft geleid tot vereenvoudiging van de organisatie, een hernieuwde focus op kernwaarden en identiteit, het doorbreken van belemmerende beelden en patronen in de organisatie, en een verbeterde samenwerking tussen afdelingen die voorheen nauwelijks met elkaar in contact stonden. Belangrijker nog is dat de organisatie nu zelf in staat is om haar cultuur duurzaam te onderhouden en te versterken, waardoor ze kan blijven groeien en excelleren.

Strengthen the organizational culture

Organisatiecultuur

Een krachtige organisatiecultuur draagt bij aan het succes van jouw organisatie.

Lees meer