Whitepapers & e-books

Succesvolle teams met een vrije flow van feedback

Feedback betekent letterlijk ‘terugkoppeling’ waarbij je met verbale of non-verbale signalen een reactie geeft op een eerdere actie en daarmee invloed uitoefent op die actie. Goede feedback is zodanig verwoord dat de ander er iets mee kan. Feedback gaat nooit om jouzelf, maar om de ander te helpen.

Iedere reis begint altijd met een eerste stap, dus nodig een collega eens uit om je feedback te geven en zie het als een kans om jezelf verder te ontwikkelen. En niet onbelangrijk: feedback gaat niet alleen maar over waar je je nog in kunt verbeteren, maar ook over inzicht in datgene wat je goed doet of waar je kracht ligt. Lees alles over wat feedback wel en niet is, over de relatie met de cultuur en het leiderschap binnen jouw organisatie en wat het jouw team(s) oplevert.

Feedback e-book Succesvolle Teams met een vrije flow van feedback

Resultaat- en Ontwikkelingsgesprekken vinden jaarlijks plaats tussen medewerkers en leidinggevenden. Om samen terug te kijken op het afgelopen jaar en afspraken te maken voor het komende jaar. Maar hoe inspirerend zijn deze gesprekken eigenlijk? Gaan medewerkers met energie aan de slag met de eigen ontwikkeling? En in hoeverre zijn de R&O-gesprekken in lijn met de missie en visie van de organisatie? In onze nieuwste whitepaper zetten wij de belangrijkste ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden voor je op een rijtje. Met praktische tips en handvatten zodat je hier snel mee aan de slag kan gaan.

 

R&O gesprekken in het hoger onderwijs

Snelle ontwikkelingen in de maatschappij en technologie vragen om nieuwe businessmodellen. Daarbij is aandacht voor de organisatiecultuur essentieel. Dit E-book bevat een vernieuwend stappenplan voor cultuurverandering die simpel én praktisch is.

Cultuur is voor elke organisatie essentieel. Hoe gaan mensen met elkaar om? En met klanten? Welke keuzes maken zij of juist niet? Welke ongeschreven regels bestaan er en hoe worden deze gehandhaafd? Dit is allemaal cultuur. En dat is weer van invloed op de voor de organisatie wezenlijke dingen zoals (team)prestaties, medewerkerstevredenheid, tevredenheid van klanten, kosten, omzet en winst. Cultuur is dus bepalend voor het succes van elke organisatie en hoort daarmee een topprioriteit te zijn voor elke leider.

E-book - De 5 stappen van cultuurverandering

Deze tijd dwingt teams om na te denken over hun ontwikkeling. Welk leiderschap hebben we nodig, hoe werken we met elkaar samen en hoe ontwikkelen we vertrouwen?

In de whitepaper gaan wij in op verschillende soorten teams en de daarbij behorende kenmerken. Vervolgens bespreken wij aandachtspunten voor de persoonlijke en teamontwikkeling, wordt er ingegaan op de invulling van de aansturing van de verschillende type teams en hoe onderling vertrouwen tot uiting komt. Tot slot worden er vier aandachtspunten genoemd die helpen bij het kiezen van de juiste aanpak.

 

Whitepaper Ontwikkeling van leiderschap, samenwerking en vertrouwen in teams

Wanneer je aan de slag wilt met teambuilding dan is het goed om eerst stil te staan bij wat teambuilding precies inhoudt en hoe je teambuilding zo in kunt zetten dat je ook tot het gewenste resultaat komt.

De whitepaper gaat in op wat er precies met een team en met teambuilding bedoeld wordt, hoe je het beste rendement uit teambuilding kunt halen en het eindigt met 7 insider tips om aandacht aan te besteden voordat je aan de slag gaat met teambuilding.

 

Whitepaper Waarom aan de slag met teambuilding