Change management: laat je helpen door voorlopers

Voorlopers zijn een nauwelijks benutte bron voor wezenlijke positieve verandering in organisaties. Wie zijn het? Wat doen ze en hoe kunnen we ze de ruimte geven om hun goede werk in onze organisaties te brengen?

Opschonen, nieuwe wegen bewandelen, betere systemen implementeren, lean & mean worden: belangrijke thema’s waar organisaties in de regel beter van worden. De vraag is alleen of ze ook leuker, waardevoller en betekenisvoller worden voor medewerkers, klanten en hun omgeving. Daar ligt de uitdaging.

Verandering en angst. Of visie?

Verreweg de meeste veranderingen worden ingegeven door angst: als we niet veranderen, dan gebeurt er iets ergs. Is dat erg? Op zich niet, want angst is een sterke motivator en de meeste mensen hebben wel een duwtje in de rug nodig om hun comfort zone te verlaten. Aan de andere kant heeft angst het effect dat mensen verkrampen, geen initiatief meer durven te nemen, hun hoofd laten zakken. En dat terwijl organisaties juist zoveel behoefte hebben aan creatieve ideeën, initiatief, verbinding, passie, positiviteit, bezieling en betrokkenheid.

Naast angst voor wat er zou kunnen gebeuren als we niet veranderen is visie misschien wel de vergeten drijfveer voor verandering. Wat voor moois of waardevols we met elkaar zouden kunnen bereiken als we de stap durven maken. Een verbindende visie kan op zich een krachtige motivator zijn om het bekende los te laten en toe te werken naar een betere toekomst.

Wie heeft er visie?

Is het hebben van visie uniek voorbehouden aan topmanagement? Mijn definitie van visie is “een idee met de kracht om werkelijkheid te worden”. Als je verbinding voelt met je organisatie, vrij kan denken en iets in beweging wilt krijgen, dan heb je al een visie. Iedereen in de organisatie kan ongeacht zijn of haar positie een visie hebben, klein of groot, praktisch of abstract.

Wij noemen mensen in een organisatie met een visie, de guts om die te verwoorden en het doorzettingsvermogen om ervoor te gaan voorlopers. Voorlopers brengen uitdaging, leven, zin en uniciteit voor de organisatie en zijn extreem waardevol om dingen in beweging te krijgen. In verandering dus. Organisaties die verandering en verbetering zoeken, doen er goed aan om oog te hebben voor hun voorlopers, de dialoog met hen aan te gaan en ze waar mogelijk en wenselijk de ruimte te geven om in verbinding hun visie te verwezenlijken, in het belang van iedereen.

Ben jij zelf een voorloper, neem contact op tel 035 – 628 68 48 of info@incontext.nl

Veelgelezen blogs