Visie & Strategie

Visie en strategie: identiteit, context en prioriteiten

De wereld verandert razendsnel en is ook steeds minder voorspelbaar. Strategisch denken is daarom niet meer alleen de verantwoordelijkheid van senior leiders. Alle leiders, managers en teams moeten strategisch nadenken over de doelstellingen van de organisatie én het realiseren daarvan.

Hoe ziet succes er binnen jouw organisatie uit?
Een goede visie geeft een organisatie identiteit en bestaansrecht. Het definieert gedeelde waarden en hoe succes eruitziet en geeft alle betrokkenen een reden om zorg te dragen voor de organisatie. De visie verwoordt de gezamenlijke ambitie; het ultieme langetermijndoel van de organisatie, iets om naartoe te werken. Een visie biedt hiermee een uitgangspunt voor de strategie, de manier waarop invulling wordt gegeven aan het bereiken van de ambitie. Onze consultants hebben hier veel ervaring mee en ondersteunen je graag in het formuleren van en invulling geven aan de visie van jouw organisatie.

Strategische keuzes
Strategie gaat over het maken van keuzes in een complexe en veranderende omgeving, het toewijzen van de beschikbare schaarse middelen om de gewenste resultaten te behalen.

Het bepalen van een de juiste strategie is complex en vraagt expertise, ervaring en toewijding. InContext ondersteunt al 30 jaar organisaties bij het tot stand brengen van de beste strategie. Hoe? Door maatwerk, oog voor de context en het betrekken van alle lagen in de organisatie. Wij nemen het eigenaarschap niet van je over, maar ondersteunen jouw organisatie bij alle stappen en begeleiden bij het maken van keuzes over toewijzing van middelen en de kansen die er op korte en lange termijn liggen.

Heb je vragen over het formuleren van de visie en/of strategie binnen jouw organisatie of kunnen wij met je meedenken over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij staan graag voor je klaar.

Wat je van ons kunt verwachten

01. Betrokkenheid

InContext begeleidt de verkenning, verbeelding, conceptualisatie, formulering en implementatie van de visie en strategie. Voor kleine en grote (internationale) organisaties, maar ook voor teams en organisatieonderdelen.

Alle organisatielagen moeten een bijdrage kunnen leveren zodat iedereen zich verbonden voelt met de visie en strategie. Onze consultants verzorgen een aanpak op maat zonder chaos, eindeloze processen of besluiteloosheid.

02. Omarmen van de visie en strategie

InContext werkt nauw samen met experts uit jouw organisatie in het creëren en in de praktijk brengen van een communicatieplan. Dit plan zorgt ervoor dat de visie en strategie niet alleen begrepen worden, maar echt omarmd worden door iedereen in de organisatie.

We gaan graag de uitdaging aan om door het inzetten van creatieve, aansprekende en impactvolle tools – zoals serious games – medewerkers niet alleen te betrekken bij, maar écht onder te dompelen in de nieuwe organisatie.

03. Definiëren en formuleren

Onze consultants begeleiden jouw medewerkers in het nemen van de juiste stappen die leiden tot een inspirerende visie en strategie. Elke bijeenkomst wordt uitgebreid voorbereid, met zorg en aandacht begeleid en zorgvuldig vastgelegd. Behaalde resultaten worden als input voor vervolgstappen ingezet zodat er altijd voortgang geboekt wordt.

04. Visie en strategie komen tot leven

Wij zorgen er voor dat nieuwe en bestaande medewerkers snel en eenduidig zicht krijgen op de visie en strategie, zich daarmee verbonden voelen en begrijpen wat er van hen wordt verwacht.  De focus ligt zowel op het proces als op kennis, afdelingen en draagvlak.  Onmisbaar voor groeiende organisaties die nieuwe medewerkers sneller willen inwerken.

“Een goede visie en strategie zijn dagelijkse referentiepunten voor de gehele organisatie.”

Thomas Benedict – Directeur en oprichter InContext

Een waardevolle organisatie

Een organisatie met een hoger doel die haar doelstelling breder formuleert dan het maximaliseren van aandeelhouderswaarde heeft maatschappelijke meerwaarde en creëert daarmee uiteindelijk meer aandeelhouderswaarde. Een waardevolle, doordachte reden van bestaan betaalt zich altijd uit. De weg om daar te komen is echter geen makkelijke weg. Het bedenken van een passende strategie is een rationeel proces en echt weten waar je strategie je heen moet brengen vraagt om visie.

Het gaat uiteindelijk om de identiteit, hoe mensen zich voelen bij jouw organisatie en de waarden die jouw organisatie uitdraagt in haar dagelijkse handelen. Wanneer daar voldoende aandacht aan gegeven wordt, vormt zich een toekomst waar je samen verder aan kunt en wílt bouwen.

Team Flow Index Serious Gaming InContext