Selfie 360

Vergroot inzicht in competenties met Selfie 360

Selfie 360 is een feedback tool om medewerkers te helpen het zelfbewustzijn van de eigen competenties te vergroten. En daarmee een succesvolle volgende stap te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling.

Ken je competenties
In Selfie 360 beoordelen medewerkers het eigen prestatieniveau op verschillende competenties. Daarna rangschikken ze deze competenties in termen van relevantie voor hun rol of carrière-pad. Om feedback te krijgen en de resultaten in het juiste perspectief te plaatsen, worden ook collega’s uitgenodigd om de prestaties en de relevantie van de competenties voor de functie te beoordelen.

“Selfie heeft mij super geholpen bewust te zijn van waar ik goed in ben, maar ook waar nog ruimte voor verbetering is. De uitkomsten hebben geleid tot ontzettend leuke en waardevolle gesprekken met collega’s. Dit heeft mij verder geïnspireerd om actief aan de slag te gaan met het nog beter benutten van de kwaliteiten die ik al bezit en het ontwikkelen van nieuwe om succesvoller te zijn in mijn rol”

Wil je meer weten over de kracht van Selfie 360? Download dan onze brochure, boek hier een gratis demo of neem vrijblijvend contact op, wij helpen je graag!

Selfie 360

Hoe werkt Selfie 360?

De kracht van Selfie 360 ligt in het creëren van zeer relevante feedback op jouw eigen competenties en de relevantie in de rol of functie die je vervult. Je vult in slechts 5 minuten de vragenlijst in waarna je je collega’s hetzelfde vraagt.

Je scoort de competenties op een vijfpuntsschaal. Ook geef je voor iedere competentie aan wat de relevantie is voor jouw eigen rol, functie of carrière. Vervolgens worden collega’s uitgenodigd om hun visie op jouw competenties te geven.

De resultaten uit Selfie 360 geven direct inzicht in jouw competenties en overzicht op waar je je met het oog op je eigen functie (verder) op kan ontwikkelen. Daarmee biedt Selfie 360 managers, medewerkers én HR-professionals een effectief handvat om waardevolle gesprekken over kwaliteiten, competenties en ontwikkelpunten te voeren.

Selfie Feedback Persoonlijke ontwikkelplan Kernkwaliteiten
Selfie Feedback Persoonlijke ontwikkelplan Kernkwaliteiten

Selfie 360 is direct inzetbaar voor alle medewerkers binnen jouw organisatie of team! Het scoren van de competenties duurt per persoon 5 tot 10 minuten. De digitale tool kan zowel online, hybride als op het werk ingezet worden.

Maak het niet onnodig complex!

Selfie 360 geeft in korte tijd inzicht in de competenties en ontwikkelpunten, verrijkt met de feedback van collega’s in het team. Hoe? Selfie 360 is zó ontwikkeld dat de focus op de essentie ligt. Er worden geen onnodige of overbodige vragen gesteld, alles is gericht op het verkrijgen van direct bruikbare en actiegerichte informatie. Daarmee ontstaat direct een relevant en pragmatisch inzicht in de competenties die je in je huidige rol of met het oog op jouw carrièpad (verder) kunt ontwikkelen.

Door de opzet en teamsamenwerking draagt Selfie 360 direct bij aan een lerende cultuur waarin waardevolle gesprekken kunnen plaatsvinden. Het stimuleert om naar eigen competenties te kijken en stappen te zetten in je persoonlijke ontwikkeling. Collega’s helpen elkaar waardoor ook het team als geheel succesvoller kan zijn. 

Playing Quadrality Feedback
Business Games

Selfie360 & TU Delft

Versterken van leiderschap en feedbackcultuur door middel van Selfie360

Lees verder

De kracht van Selfie 360

  • Eenvoudig in te zetten met pragmatische inzichten voor competentie-ontwikkeling
  • Uitkomsten zijn voor iedere medewerker zeer rijk, relevant én actiegericht
  • Een toegankelijk tool voor zowel individuele medewerkers als teams om samen succesvol te zijn
  • Selfie 360 focust op de essentie en levert daarmee voor iedereen direct toepasbare inzichten op
  • Jouw team kan Selfie 360 vanaf iedere gewenste plek – op het werk of vanuit huis – invullen
  • Selfie 360 biedt een basis tot een verdiepende dialoog over prestaties, competenties en kernkwaliteiten

Kortom, Selfie 360 is een waardevol middel om samen met jouw team te werken aan het zelfbewustzijn over de eigen competenties. Daarmee kan iedereen binnen het team werken aan de eigen ontwikkeling én het team als geheel krachtiger en succesvoller zijn.

Meer weten over de kracht van Selfie 360 of kunnen wij jou de mogelijkheden met een korte demo laten zien? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen je graag!