Resultaatverbetering

Meer resultaat door een high-performance cultuur

Kenmerkend voor een high-performance cultuur zijn een hoog energieniveau, actiegerichte mensen, open feedback, sterke betrokkenheid, wederzijdse empowerment en het richten van keuzes op het grotere bedrijfsbelang.

InContext steunt, ontwerpt en faciliteert de ontwikkeling van high-performance organisaties.

Maximale resultaat voor de hele organisatie

Het zijn uiteindelijk mensen die bepalen of een bedrijf in staat is om uit te groeien tot een high performance-organisatie. Gedragen mensen zich op zo’n manier dat zij het maximale resultaat behalen voor de hele organisatie? Het is van cruciaal belang om te bepalen welk gedrag gewenst is en hoe u dat kunt afstemmen op wat de organisatie wil bereiken. Wij kunnen u ondersteunen in het meten in hoeverre de high performance-cultuur tot uiting komt in de dagelijkse keuzes en handelingen van mensen.

Door DEBS zijn medewerkers beter in staat om:

Een duidelijke, consistente visie

Een consistente visie schept duidelijkheid over de identiteit, de raison d’être, het ‘waarom’ van de organisatie. De visie is bepalend voor keuzes over strategie en organisatiestructuur. De visie vormt niet alleen het fundament van een high-performance cultuur, maar van een visionaire organisatie als geheel.

Leiderschap

Leiderschap is de drijfveer achter topprestaties van teams en individuen. Goed leiderschap vereist dat leiders zichzelf kennen en voortdurend in contact zijn met de organisatie, met de medewerkers en met de buitenwereld. High-performance leiders ontwikkelen hun eigen, unieke combinatie van ambitie en wijsheid. Ze zijn een voorbeeld voor anderen en geven anderen de ruimte om te presteren, te groeien, zich te verbinden en verder te ontwikkelen.

Effectief talentmanagement

Een high-performance cultuur vraagt om unieke, extreem gemotiveerde mensen met bijzondere kwaliteiten. Om deze talenten aan te trekken, vast te houden en te ontwikkelen is een gerichte aanpak van talentmanagement nodig.

Gedrag, keuzes en KPI’s

Een high-performance cultuur betekent niets als deze niet wordt vertaald in gedrag, keuzes en uiteindelijk zakelijk resultaat. InContext biedt de instrumenten om de vooruitgang te meten en, wanneer nodig, corrigerend te handelen. Dit leidt tot continue verbetering van uw high-performance cultuur.