Organisatie verandering in tijden van crisis

De uitdaging van organisatieverandering

Als gevolg van de pandemie, de economische crisis en de bijbehorende collectieve kramp, is change en crisismanagement weer een hot topic in organisatieland. Prima, want dit is de tijd waarin tekortkomingen van een organisatie zichtbaar worden en de noodzaak sterk is om organisatieverandering tot stand te brengen. Innoveren, verkleinen, nieuwe wegen bewandelen, nieuwe en betere systemen implementeren, lean & mean worden: belangrijke thema’s waar organisaties in de regel beter van worden. De vraag is alleen of ze daarmee ook leuker, waardevoller en betekenisvoller worden voor medewerkers, klanten en hun omgeving. Daar ligt de uitdaging van organisatieverandering in tijden van crisis.

Organisatieverandering crisis

Verandering in tijden van crisis

Niet alleen organisatieveranderingen maar bijna alle veranderingen worden ingegeven door angst: als we niet veranderen, dan gebeurt er iets negatiefs. Is dat erg? Op zich niet, want angst is een sterke motivator en de meeste mensen hebben echt een duwtje in de rug nodig om hun comfortzone te verlaten. Aan de andere kant heeft angst het effect dat mensen verkrampen, geen initiatief meer durven te nemen, hun hoofd laten zakken. En dat terwijl organisaties in tijden van crisis juist zoveel behoefte hebben aan creatieve ideeën, initiatief, verbinding, passie, positiviteit, bezieling en betrokkenheid.

Organisatieverandering tijdens crisis: gevaar en kans

Het Chinese teken voor crisis bestaat uit het teken voor gevaar en tegelijkertijd ook voor een verborgen kans. Wat kunnen we daarvan leren? Naast angst voor wat er kan gebeuren als we niet veranderen is visie misschien wel de vergeten drijfveer voor verandering. Wat voor moois of waardevols kunnen we met elkaar bereiken als we een gedurfde stap durven maken? Een verbindende visie kan op zich een krachtige motivator zijn om het bekende los te laten en toe te werken naar een betere toekomst.

“Elke organisatie heeft mensen nodig met een visie, het lef om die te verwoorden en het doorzettingsvermogen om ervoor te gaan.”

Thomas Benedict – Directeur en oprichter InContext

Visie tijdens organisatieverandering

Is visie het unieke domein van topmanagement? Onze definitie van visie is: “Een idee met de kracht om werkelijkheid te worden”. Als je verbinding voelt met je organisatie, vrij kan denken en iets in beweging wilt krijgen, dan heb je al een visie. Iedereen in de organisatie kan ongeacht zijn of haar positie een visie hebben, klein of groot, praktisch of abstract. Elke organisatie heeft mensen nodig met een visie, het lef om die te verwoorden en het doorzettingsvermogen om ervoor te gaan. Zij brengen uitdaging, leven, zin en uniciteit voor de organisatie en zijn extreem waardevol om dingen in beweging te brengen, zoals organisatieverandering in tijden van crisis.

Leiders die verandering en verbetering zoeken, doen er goed aan om oog te hebben voor mensen met visie, ook als ze weerstand hebben tegen verandering. Ga de dialoog met hen aan en geef ze waar mogelijk de ruimte om in verbinding hun visie te verwezenlijken, in het belang van iedereen.

Speelt jouw organisatie met vraagstukken rondom organisatieverandering, al dan niet vanuit een crisissituatie? Of wil je meer weten over welke kansen verandering voor jouw organisatie kan bieden? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Organisatieverandering in tijden van crisis