Duurzaam leiderschap

Duurzaam leiderschap: “If you can’t stand the heat, get out of the kitchen.”

Nieuwe tijden vragen om nieuwe organisaties: innovatief, gewaagd, waardegedreven, fair en mensgericht. Deze organisaties vragen op hun beurt om nieuw leiderschap met leiders die de uitdaging durven aan te pakken om deze organisaties te bouwen en verder te brengen. Leiders die durven te leren in plaats van zichzelf te moeten bewijzen.

Het accepteren van een leiderschapspositie is een grote keuze. Je zet jezelf op een plek waarvan je weet dat moeilijke uitdagingen je zullen confronteren met wie je bent en dat je niet perfect of alwetend bent. Je maakt jezelf kwetsbaar en weet dat je uitgedaagd gaat worden.

Moeilijke situaties zijn de slijpsteen voor leiders. Reacties uit de directe omgeving voelen niet altijd eerlijk, aardig of compassievol. Daar moet je als leider mee omgaan. Het is een wezenlijk onderdeel van het pakket als je er voor kiest leider te zijn. Met andere woorden: “If you can’t stand the heat, get out of the kitchen.”

 

Wil jij binnen jouw organisatie aan de slag met nieuw leiderschap, heb je vragen of wil je eens vrijblijvend van gedachten wisselen met een van onze experts? Neem dan contact op of boek een adviesgesprek, wij helpen je graag.

Ontwikkeling van duurzaam leiderschap

Wat jou aan de buitenkant uitdaagt, wijst op ontwikkelingsmogelijkheden voor de binnenkant. Het verbinden van deze externe uitdagingen met jouw eigen ontwikkeling is essentieel voor nieuwe leiders. Door te werken aan jouw eigen ontwikkeling, bouw je aan jouw vermogen om met steeds moeilijkere uitdagingen om te gaan; je wordt een betere leider.

Daarnaast geef je het voorbeeld aan anderen dat leiders steeds in ontwikkeling mogen zijn, steeds nieuwe dingen kunnen leren en nooit perfect zijn. Iedereen in de omgeving van zo’n leider mag ook zelf de bewijsdrang laten varen en een lerende leider worden.

Zo creëren we organisaties met de creativiteit, plezier, het lef en het lerend vermogen om in deze tijden vol verandering het verschil te maken en een duurzame impact op de wereld te hebben.

 

 

De 7 elementen van duurzaam leiderschap

We hebben een model ontwikkeld voor duurzaam leiderschap. Het model bestaat uit de kern, twee driehoeken en een organisatiering.
De kern bestaat uit het element ‘Compassion’, het is de keuze voor het aan durven gaan van een ontwikkelpad. 

Leiderschapsmodel-InContext

Binnen

De binnenste driehoek gaat over het innerlijke leiderschap en staat voor je persoonlijke ontwikkeling als leider. Het beantwoorden van de vraag: Wat gebeurt er binnenin jezelf en wie ben je? De driehoek bestaat uit drie, met elkaar verweven, elementen; je doorloopt drie paden ‘Presence’, ‘Dedication’ en ‘Reflection’.

Buiten

De buitenste driehoek is het uiterlijke proces, dit staat voor wat buiten jezelf gebeurt, de uiting van de drie elementen van de binnenste driehoek in de buitenwereld. Het beantwoorden van de vraag: Wat is er zichtbaar van jou als leider? De drie elementen uit deze driehoek zijn ‘Kind connection’, ‘Broad ambition’ en ‘Fair judgement’.

De ring geeft de aansluiting weer tussen de organisaties van de toekomst en duurzaam leiderschap.

Compassion

Compassie begint met het accepteren van het feit dat je niet perfect bent. Jezelf toestemming geven om te leren van je ervaringen en je leiderschap verder te brengen. Het is de keuze voor een staat van zijn, de keuze voor het aan durven gaan van een ontwikkelpad.

Jezelf toestaan niet perfect te zijn geeft anderen de ruimte om te leren en ook niet perfect te hoeven zijn.

Wanneer je jezelf die ruimte niet geeft zal je impliciet een eis van perfectie uitstralen. De mate van compassie is van invloed op hoe je er in staat. Jezelf niet rechtvaardigen of verdedigen. In het moment zijn en in alle rust reflecteren en nadenken over de uitdagingen in je ontwikkeling.

Dedication & broad ambition

Dedication betekent dat je er, iedere dag opnieuw, voor kiest om leider te zijn. Deze keuze maakt dat je gecommitteerd bent aan je rol als leider. Van tevoren weet je niet waar je tegenaan loopt, maar je verbindt je aan iets dat groter is dan jezelf. Je bent toegewijd en kiest er ook voor om impopulaire maatregelen te nemen, om dingen te doen die je liever niet zou doen. Het gaat om de keuze met de hoofdletter ‘K’ die maakt dat je de uitdagingen aan kan gaan.

Broad ambition houdt het stellen van ambitieuze doelen in. Je wilt dingen bereiken, het verschil maken en veranderingen tot stand brengen. Proberen om meetbaar, merkbaar resultaat in de wereld te zetten. Duwen, trekken en soms het gevecht aangaan voor het tot stand brengen van doelen. Je gaat ervoor, legt de lat hoog, definieert en bereikt doelen.

Presence & kind connection

Presence is afhankelijk van de mate waarin je in staat bent om te leven in het moment. Lukt het je om echt aanwezig te zijn en bezig te zijn met wat er nu speelt?

Wanneer je je niet laat afleiden door zorgen over het verleden of de toekomst en je de focus en rust hebt om in het moment te zijn en aandacht te hebben voor de mensen om je heen dan maakt dit je krachtig, invloedrijk en kan je echt in contact zijn met je omgeving en het verschil maken. Presence uit zich aan de buitenkant doordat iemand verbinding maakt met de omgeving, kwaliteit wil leveren en gaat voor de organisatie.

Reflection & fair judgement

Reflecteer je op je eigen bijdrage? Ontwikkel de gewoonte om te bekijken hoe jij iets kan veranderen, ook al is er van alles gaande in de buitenwereld. Te bekijken wat jouw aandeel is en jezelf afvragen hoe je je opstelt, in je toon, in de manier waarop je keuzes maakt en beslissingen neemt. Hoe kan jij dit ten goede keren?

Fair judgement is het laten werken van je geweten, het hebben van een zuiver beoordelingsvermogen, wat is goed en wat is niet goed. Niet alleen naar binnen reflecteren, maar dat ook uiten en laten zien in je handelen. Eerlijk zijn en oprecht trots zijn op wat je doet.

Oplossingen vinden die ook voor de langere termijn goed zijn voor klanten en leveranciers. Zijn we in lijn met onze waarden en volgen we onze missie?

Innerlijke ontwikkeling

Van een leider mag je een hoge mate van innerlijke ontwikkeling verwachten. Ambitieus en niet drammerig, betrokken zonder klef te zijn en rechtvaardig zonder hautain te worden. Je moet om kunnen gaan met veel verwachtingen. Vooral van medewerkers die jouw leiding ontvangen. Niemand is in staat om voortdurend een leider te zijn en aan alle eisen te voldoen. Dat hoeft ook niet. Het is voldoende om in ontwikkeling te zijn.

De buitenkant gaat om het ‘hoe’. Te veel aandacht voor het ‘hoe’ is niet hetzelfde als leiderschap. Te veel voorzien in de hoe vraag creëert een dogma, een starre manier van doen. Het gaat er juist om om de vraag te stellen: ‘Waar of wat gaat er niet goed?’

De zichtbare buitenkant is een reflectie van jouw leiderschap. Aan de buitenkant ervaar je succes, faal je, zijn er kansen en ontvang je feedback. Jezelf verdedigen, naar een ander wijzen, daar help je je leiderschap niet mee. De buitenkant geeft je reflectie op het hoe, waar of wat moet anders, de binnenkant laat je nadenken over het waarom; waarom ontvang ik deze feedback, wat doe ik er mee?