Leiderschapsontwikkeling

Onze aanpak

InContext ontwikkelt programma’s om positieve impact te hebben op deelnemers en hun omgeving. Dat kan betekenen dat we de nieuwste modellen, technieken of ideeën introduceren, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Soms hebben juist bestaande ideeën, processen en werkwijzen aandacht nodig. Het draait er om wat echt impact gaat hebben op het dagelijkse gedrag en de keuzes van deelnemers, waardoor duurzaam resultaat wordt bereikt.

Waarde leveren staat centraal voor InContext consultants

Onze consultants leveren geen standaardproduct. Door ieder traject met een open blik op te pakken is er ruimte voor het ontwikkelen van creatieve, adaptieve en interactieve programma’s waardoor deelnemers betrokken en geïnteresseerd blijven. Wij helpen ogen en harten te openen voor nieuwe werkwijzen.

Leermethoden: nadruk op actie

We geloven niet zozeer in “zenden” als primaire methode om mensen nieuwe dingen te leren. Daarom spelen video’s of lezingen een minder nadrukkelijke rol in leiderschapstrajecten van InContext. Onze programma’s bestaan vooral uit experimenten, praktische oefeningen en reflectie, zowel binnen het programma als op de werkvloer. Deze interactieve leermethoden zijn nooit willekeurig of standaard, maar gericht op waardevolle ervaringen en leerpunten die direct in de praktijk kunnen worden toegepast.

Ons aanbod

01. Maatwerk programma’s

We ontwikkelen onze leiderschapsprogramma’s op maat. We werken daarbij nauw samen met opdrachtgevers om de inhoud en timing van het programma feilloos te laten aansluiten op thema’s en vraagstukken die spelen binnen de doelgroep en de context van de organisatie.

02. Bewezen aanpak

Door onze uitgebreide ervaring op uiteenlopende leiderschapsonderwerpen kunnen we gebruik maken van concepten die zich al bewezen hebben. Hiermee ondersteunen we de ontwikkeling van medewerkers die klaar zijn voor de volgende stap in hun carrière: van new-hires tot C-level executives.

03. Aanvullen van kennis en vaardigheden

Effectieve leiders zijn in staat zich aan te passen aan de context waarin zij werken en de daarbij behorende behoeftes van anderen. Het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van zelfbewustzijn, persoonlijk leiderschap, effectief communiceren, feedback geven, beïnvloeden zonder macht en omgaan met weerstand en emoties zijn enkele onderwerpen waarmee we aan de slag kunnen gaan.

04. Instrumenten voor interventies

Onze generieke (online) tools bieden de mogelijkheid om in korte tijd veel te bereiken. Gebruik bijvoorbeeld TeamworkQT om vraagstukken en problemen binnen jouw team te herkennen en op te lossen of verbeter teamprestaties met LinkXs of Team Flow Index. Onze tools kunnen eenmalig als interventie worden ingezet of onderdeel zijn van een groter programma.