Hybride leiderschap

Hybride leiderschap

Door corona is de normale manier van werken binnen veel organisaties veranderd. Wat gebruikelijk was met betrekking tot bijvoorbeeld werktijden, locatie en teamsamenwerking is niet meer vanzelfsprekend. De vraag is nu; hoe gaan we van de huidige, geïmproviseerde situatie naar een duurzame nieuwe manier van werken? En wat betekent dat voor jouw team en jouw leiderschap? Als je de manier van werken verandert heeft dit ook gevolgen voor de manier waarop je jouw leiderschap en managementstijl in kunt vullen.

Checklist for hybride leiderschap 

  • Ontwikkel een nieuwe manier van werken
  • Blijf je continu aanpassen aan de veranderende omstandigheden
  • Blijf in dialoog met medewerkers en stakeholders
  • Pas de manier waarop je invulling geeft aan performance management aan
  • Reflecteer op je (veranderende) rol als leider
  • Communiceer en blijf in verbinding met je team

Verkennen, afstemmen en aanpassen

Waar moet je beginnen? De huidige tijd vraagt om een hybride werkomgeving waarin er een goede balans is tussen thuiswerken en naar het werk gaan. Een context die het mogelijk maakt om zich aan te passen naar de veranderende behoeften van teamleden en stakeholders. Wij kunnen je steunen in het voeren van een constructieve dialoog met jouw medewerkers en stakeholders, waarbij verschillende standpunten met elkaar in lijn worden gebracht om zo tot een gedeelde visie en nieuwe manier van werken te komen.

Sturen en monitoren van resultaten in een hybride omgeving

De nieuwe manier van werken vraagt om een nieuwe invulling van resultaten meten. Hoe kan je in een hybride omgeving resultaten sturen en monitoren? De gebruikelijke invulling van performance management, door rond te lopen en face-to-face contact met je medewerkers te hebben, is niet houdbaar in een hybride werkomgeving. Je moet opnieuw bepalen hoe je de balans kunt bewaren tussen controle en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Waar leg je verantwoordelijkheden en autoriteit neer? InContext kan een waardevolle partner zijn op deze reis. Wij geven maximale ondersteuning aan leiders die op zoek zijn naar effectief leiderschap in een nieuwe realiteit en helpen met het vormgeven van een nieuwe, robuuste werkomgeving.

Vergeet jezelf niet 

Welke impact hebben alle veranderingen op jou als een leider? Ben je in staat te reflecteren, te leren en je communicatie- en managementstijl aan te passen? Wij coachen en ondersteunen leiders in het aanpassen aan de vernieuwde omstandigheden waarbij zij trouw blijven aan zichzelf, hun organisatie en hun teams.