Huidige Projecten

Geo-data specialist | Leiderschapsontwikkeling & zelfsturende teams

Voor een gerenommeerd wereldwijd opererende geo-data specialist ondersteunen wij de betrokken leiders in hun leiderschapsontwikkeling en de transitie naar zelfsturende teams. De aanpak kent een hoge intensiteit in de eerste fases om de inzichten en uitkomsten vervolgens te vertalen naar een curriculum aan leerinterventies waarmee zij blijvend de ontwikkeling invulling kunnen geven. Een prachtig project waarin onze klant handelt vanuit business partnership om het gewenste resultaat te behalen.

Automotive branche | Leiderschapsprogramma’s

Zeven gerenommeerde merken in de auto-industrie hebben InContext gevraagd leiderschapsprogramma’s te ontwerpen en begeleiden om het management van hun dealerbedrijven te ondersteunen en ontwikkelen zodat zij, ondanks de huidige disruptieve omstandigheden in de markt, succesvol kunnen blijven. We besteden aandacht aan de visie op de toekomst, de ontwikkeling van leiderschap, klantgerichtheid en de relatie met de belangrijkste stakeholders.

Offshore | Digitale dialoog

Een internationaal opererende, toonaangevende offshore contractor had de wens om in kaart te brengen wat haar medewerkers nodig hebben om succesvol te blijven in de huidige disruptieve business context. InContext heeft een vernieuwende digitale tool ingezet waarmee op een eenvoudige, toegankelijke manier in korte tijd een dialoog gevoerd werd tussen alle teams in de diverse tijdszones. Als gevolg van de gekozen methodiek worden de uitkomsten en aanpak breed gedragen. Dit is vertaald naar een vijftal onderwerpen die op dit moment concreet ingevuld worden in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit alle landen. Medewerkers voelen zich gehoord, betrokken en zijn zeer bereid om tijd en energie te besteden om als ‘global team’ weer een stap te zetten!

Kennisorganisatie & Finance | Virtual practice labs

In twee vooraanstaande organisaties begeleiden wij leidinggevenden wereldwijd in het leren en oefenen van vaardigheden door middel van virtual practice labs. Ze gaan aan de slag met kennis en vaardigheden binnen hun eigen business context en leren om effectief en succesvol te communiceren. Hierdoor zijn zij in staat om in korte tijd meer impact te creëren met en voor hun teamleden en klanten.

Industrie |  Leiderschapstraject

Het ondernemersgezin aan het hoofd van een industrie bedrijf bereidt zich voor om het stokje over te dragen aan de nieuwe leiders van de organisatie. Om dit nieuwe leiderschapsteam voor te bereiden op hun toekomstige rol zijn zij de uitdaging aangegaan om in een intensief leiderschapstraject zichzelf en elkaar beter te leren kennen. In vijf maanden tijd hebben deze nieuwe leiders het vertrouwen in hun eigen en elkaars capaciteiten vergroot en zichzelf aan de organisatie gepresenteerd als één team met één visie. Persoonlijk leiderschap, teamontwikkeling en business coaching waren slechts enkele voorbeelden van de schat aan kennis en vaardigheden die dit team in korte tijd heeft ontwikkeld onder onze intensieve training en begeleiding.

Overheid | Persoonlijke ontwikkeling

“Versterk het gevoel van veiligheid en vertrouwen onder al onze medewerkers”, dat was het verzoek van een grote beleidsorganisatie. Alle bijna 500 medewerkers van deze organisatie hebben de afgelopen zes maanden deelgenomen aan het traject waarin samenwerking, vertrouwen, openheid, feedback en het aangaan van moedige gesprekken centraal staan. Een traject gericht op bewustzijn van het eigen en andermans perspectief, inzicht in effecten van gedrag en oefening met vaardigheden. We zijn dankbaar dat wij mogen bijdragen aan de moedige stap die deze organisatie heeft gezet om zo’n belangrijk, maar ook spannend thema aan te gaan.

Accountancy | Persoonlijk leiderschap

Vol trots trainen wij ook dit jaar weer ongeveer 250 nieuwe manager bij een big-4 kantoor in persoonlijk leiderschap. Al jaren mogen wij deze mooie organisatie en hun medewerkers helpen om aan de slag te gaan met hun persoonlijke waarden, krachten en visie op leiderschap. Vol enthousiasme gaan onze trainers iedere keer aan de slag om elk individu te helpen met het zetten van de belangrijkste volgende stap in hun individuele ontwikkeling als leider.

Generiek | Klaar voor de board?

Wij draaien al een aantal jaren succesvol een simulatietool voor de voorbereiding van nieuw toetredende boardleden. Deze simulatie, op basis van het eigen DEBS platform combineert digitale met fysieke elementen en daagt deelnemers maximaal uit.

Auto-industrie, Techniek/handel | Leiderschapsontwikkeling

Voor een vooraanstaande Nederlandse autodistributeur en technische handelsonderneming begeleidt InContext een internationaal programma voor de ontwikkeling van senior leiders. Dit programma is zo nauw verbonden aan de business dat het, op basis van nieuwe ontwikkelingen, continu wordt verrijkt en vernieuwd. Het programma dat in nauwe samenwerking met business schools wordt verzorgd, levert meetbare positieve impact op de business.

Consultancy | Onboarding

InContext voert maandelijks een spectaculair, waarde gedreven en diep persoonlijk onboarding traject uit voor één van de meest bekende adviesbureaus ter wereld. Honderden nieuwe medewerkers zijn op deze wijze in de organisatie verwelkomd en ingewerkt en de verwachting is dat in de komende jaren er nog duizenden zullen volgen.

 

High Tech | Groei en schaalbaarheid

InContext begeleidt de organisatie- en leiderschapsontwikkeling van een snelgroeiend techbedrijf met een Europese footprint: visie, strategie, organisatie-ontwikkeling, cultuur en leiderschap. Het traject is gericht op continue groei, robuustheid van de organisatie en het vergroten van schaalbaarheid.

Pharma | Lean Clinical Trials

Wij werken aan een hypermoderne strategische simulatietool om farmaceutische bedrijven te helpen om hun klinische testen (trials) effectiever en efficiënter te ontwerpen. Experts oefenen om met de vereiste kennis, skills en afstemming succesvolle testen tegen minimale middelen te ontwerpen. Dit vindt plaats in een realistische, hightech gesimuleerde omgeving.

Generiek | Feedback cultuur

Voor verschillende klanten hebben we een toolbox samengesteld die ondersteunt in de ontwikkeling van een breed gedragen feedback cultuur. De instrumenten zorgen voor een intensieve leerervaring en variëren van spellen en mindset interventies tot tools die bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden.

Industrie | Breed inzetbare company simulation

Na een succesvolle oplevering van een supply chain simulatie voor een internationale fabrikant, ontwikkelen wij momenteel de simulatie door tot een breed inzetbare company simulation, waarbij alle functies van het bedrijf naar gelang de doelgroep in groter of kleiner detail gespeeld kan worden.

Generiek | Team Flow Index

Team Flow Index is een rijk instrument waarbij de dynamiek binnen teams in kaart wordt gebracht en teams vergeleken kunnen worden met succesfactoren die gerelateerd zijn aan de rol van het team en de business waarin deze opereert. De tool is het resultaat van jarenlang onderzoek, sterk vernieuwend, interactief en geeft teams in korte tijd een kraakhelder plaatje van sterkten en ontwikkelgebieden.

High Tech I End-to-end company simulatie

We hebben een simulatie ontwikkeld voor één van de meest snelgroeiende high-tech organisaties ter wereld. De simulatie wordt wereldwijd voor verschillende doelgroepen ingezet om medewerkers en leidinggevenden meer inzicht te bieden in werkwijzen, kwaliteit te verbeteren en de klantgerichtheid te vergroten.

Industrie I Communicatieprofessionals worden business partner

InContext bouwde voor een Fortune 500 onderneming een intensief leertraject voor honderden communicatieprofessionals. Deelnemers leren hun waarde voor de onderneming te maximaliseren door bewust te zijn van de momenten waarop ze hun invloed kunnen vergroten en beter passende oplossingen aan kunnen bieden. Dit draagt er aan bij dat ze door hun stakeholders als partner in plaats van als leverancier worden gezien. Dit leertraject, dat gebruik maakt van een specifiek ontwikkelde simulatie, wordt nu wereldwijd ingezet.

Zorg | Leiderschapsontwikkeling

Voor een grote zorginstelling begeleidt InContext een programma voor leiderschapsontwikkeling. De focus van het programma ligt bij een positievere uitstraling van het leiderschap en een meer mature samenwerking tussen verschillende onderdelen binnen de organisatie. Het programma is nauw verbonden met de kernwaarden en sluit naadloos aan op de actualiteit en de gewenste beweging in de organisatie.

Media | Agile transformatie (bedrijfsbreed)

InContext consultants en coaches begeleiden een toonaangevende media organisatie bij het neerzetten van hun strategie en de inrichting van de toekomstige organisatie. Samen met de interne change agents en coaches experimenteren we met nieuw (leiderschaps-)gedrag en coachen we de teams en afdelingen in hun Agile ontdekkingsreis. Daarnaast helpen we de organisatie om relevanter te worden in de online wereld. Dichter bij de klantbehoeften door effectiever gebruik te maken van data en technologie, de implementatie van innovatieve werkwijzen en de organisatie(structuur) daarmee in lijn te brengen.

Healthcare | Integratie en toekomstige richting van 3 landen

We begeleiden een wereldwijde speler binnen de Healthcare sector bij de integratie van drie landen om gezamenlijk tot een betere organisatie te komen. De fundering voor het succes is gelegd; een inspirerende visie, nieuw leiderschap, cultuurverandering en samenwerking tussen de teams is gerealiseerd. Nu pakken we door. We richten ons op een duidelijke strategische focus, continue verbeterprojecten en een ultieme klantervaring.