Gespreks-
vaardigheden

Leer gestructureerd en doelgericht communiceren

Iedere dag voeren we meerdere gesprekken. Het ene gesprek gaat ons makkelijker af dan het andere. Hoe haal jij uit ieder gesprek het beste resultaat voor jezelf én voor jouw gesprekspartner? Als leidinggevende een beoordelingsgesprek voeren, een collega  aanspreken op gedrag of iemand overtuigen van jouw standpunt; goede gesprekstechnieken komen in iedere situatie van pas.

Wij hebben een communicatiemodel ontwikkeld, welke beschreven wordt in het boek De winnende dialoog, dat op elk gesprek van toepassing is. Het model geeft je nieuwe inzichten en technieken om (lastige) gesprekken beter te laten verlopen. Het model is flexibel in te zetten waardoor je gemakkelijk kunt schakelen tijdens een gesprek.

 

Waarom investeren in gespreksvaardigheden

Je leert:

  • gestructureerder en doelgerichter communiceren
  • verschillende manieren om te beïnvloeden en te onderhandelen
  • technieken voor het voeren van lastige gesprekken
  • omgaan met emoties en weerstand
  • hoe je open kunt communiceren
  • hoe je, op een natuurlijke manier, de regie over een gesprek hebt

Trainingen afgestemd op jouw doelstellingen en organisatie 

Wij ontwikkelen onze trainingen altijd op maat, afgestemd op jouw doelstellingen en context. In een training gespreksvaardigheden wisselen we theorie en praktijk met elkaar af. We starten met het geven van uitleg en inzicht in de theorie van het communicatiemodel uit De winnende dialoog. We leren je in gesprekken onderscheid te maken tussen inhoud, proces en emotie. Daardoor ben je beter in staat om het verloop van een gesprek te beïnvloeden en mogelijke weerstand of emoties ter sprake te brengen.

Het bieden van ervaringen is de beste manier waarop deelnemers zich nieuwe kennis eigen kunnen maken. Daarom volgen er, na de behandeling van de theorie, rollenspelen met een acteur. Deelnemers oefenen in een veilige omgeving met hun houding en gedrag en ontvangen daarop direct feedback. Om de rollenspelen zo relevant mogelijk te maken ontwikkelen we casussen die aansluiten op de dagelijkse praktijk of gaan we aan de slag met casussen die deelnemers zelf aandragen.

De Winnende Dialoog - Thomas Benedict