De impact van onze driedaagse ‘Agile Learning Experience’

Als de organisatie waarvoor je werkt een nieuwe manier van werken introduceert, wordt dat lang niet door iedereen direct verwelkomd. Integendeel, de weerstand tegen verandering is van nature groot. Vooral als je niet weet wat het voordeel is van deze nieuwe manier van werken.

Agile Experience

Even weg uit de dagelijkse praktijk, weg van kantoor, muziek bij binnenkomst en naambadges met een inspirerende symboliek zetten de deelnemers al direct in een andere belevingswereld. Dit is de start van onze ‘experience’; drie dagen waarin de deelnemers experimenteren en ervaren hoe het is om volgens de ‘agile principes’ te werken.

De driedaagse ‘learning experience’, die we hebben ontwikkeld en uitvoeren voor de medewerkers van een financiële organisatie, bewijst dat het mogelijk is om medewerkers in korte tijd de toegevoegde waarde van ‘agile’ te laten ervaren. Het zorgt voor een sterk verminderde weerstand tegen de aanstaande verandering en creëert een krachtige basis voor het implementeren van de nieuwe manier van werken.

Op de eerste dag is er vooral aandacht voor de mindset en het gedrag en is er minder expliciete focus op de terminologie en theorie. De groep krijgt een duidelijke purpose en missie mee. De terminologie en theorie volgt meer op de 2e dag, als er gebouwd wordt aan kennis en ervaring. Op de laatste dag staat samenwerking tussen alle teams centraal om gezamenlijk resultaat op te leveren.

Agile Values

Tijdens het programma staan de vier agile values centraal en binnen de teams coachen de teamleden elkaar onder begeleiding van een externe coach. De vragen zijn:

  • Hoe zorg je dat je de klantvraag goed begrijpt en hoe lever je toegevoegde waarde voor jouw klant (customer collaboration)? Hoe past jouw bijdrage en de bijdrage van jouw team in het grotere geheel (individuals & interactions)? Hoe ga je om met continue verandering (responding to change)? Hoe lever je in korte tijd een simpel en werkend product op (working product)?
  • De vijfde sleutelvraag die in het programma is ingebouwd is: hoe voel ik mij? Deze vraag voelt voor veel deelnemers in het begin heel ongemakkelijk aan. Maar ook daar is in de loop van dag 1 al een merkbare verandering zichtbaar en gaandeweg gaan ze de waarde in zien van zelfreflectie en de transparantie die hierdoor toeneemt binnen het team.

Mindset en gedrag

De aandacht voor de mindset en het gedrag, nodig om agile écht te laten leven vanaf de eerste dag, wordt zeer enthousiast ontvangen. Deelnemers ervaren hoe het is om in een zelfsturend team te werken en ontvangen kennis over wat er nodig is om een ‘high performing’ team te creëren.

Ze gaan op basis van hun ervaring tijdens de dag met elkaar in gesprek over de rol en vooral het eigenaarschap binnen een team om het teamresultaat te verbeteren.

Er is veel aandacht voor contact met de klant (klantinteracties, demo’s en feedback momenten) en het begrijpen van de klantvraag en klantbehoeftes om de ‘what’ helder te krijgen en te maximaliseren.

De ‘how’ en ‘who’ bepaalt het team zelf, een realistische ervaring van zelfsturing en autonomie. Daarnaast staat de focus om continu te verbeteren centraal. Dit komt ook een aantal keer per dag terug, zodat de kracht van ‘retrospective’ en het loslaten van aannames, percepties, planningen en gedetailleerde ontwerpen in resultaat zichtbaar wordt.

Mindset and behavior
Mindset and behavior

Trust & Speak Up

Verrassend voor de ervaren agile deelnemers is de focus die we leggen op het werken in teams voor een succesvolle implementatie van de nieuwe manier van werken. Al na een eerste teamactiviteit wordt aan de hand van de theorie over het creëren van een High Performing Team*, het belang van vertrouwen door jezelf open te stellen (vulnerability based trust) uitgelegd en toegepast. Ook het belang van een feedbackcultuur (speak up) wordt als zeer waardevol ervaren.

Common Sense

Aan het einde van de eerste dag nemen medewerkers die al agile werken vaak als learning mee dat ze tóch ‘retrospective’ weer gaan introduceren in hun team. Ook de aandacht voor het belang van onderling vertrouwen binnen het team, de kracht van gedrag en zelfeigenaarschap die je op kan pakken in het team om het resultaat te verbeteren, worden veel genoemd als commitment voor de tweede dag.

Voor degenen die nog geen tot weinig kennis over agile werken hadden, is de realisatie dat het eigenlijk ‘common sense’ is en niet ingewikkeld, maar juist uitdagend, inspirerend, energiek en dat het kansen biedt om jezelf te ontwikkelen, een hele waardevolle ervaring. Ze kijken uit naar het vervolg van het programma en geven aan een deel van het geleerde al in de huidige praktijk toe te kunnen passen.

Learnings

De meeste deelnemers ervaren deze (verplichte) learning experience, ongeacht hun plaats in de organisatie, werkervaring en agile ervaring, als een verrijking. Dat geldt van C-Level tot operationeel medewerker en van Business tot IT. Zelfs voor DevOps experts die al meerdere jaren agile werken.

In korte tijd ontstaat er in de teams (squads) een veilige omgeving, waar kennis en ervaring wordt gedeeld en collega’s elkaar aanmoedigen als ze de moed tonen om uit hun comfortzone stappen. De boodschap die bij de start van het programma wordt uitgesproken: ‘het is aan jou om te bepalen hoeveel je uit deze experience haalt’, wordt door het merendeel van de deelnemers dan ook met beide handen aangegrepen om zichzelf te ontwikkelen.

Voor de deelnemers aan deze learning experience en het bedrijf is agile méér dan een hype. Het is een nieuwe manier van werken, waar autonomie, samenwerken met de klant, werken in teams in korte cycli, kennisdelen, effectiever werken, werken aan taken waar jij het beste tot je recht komt, met een duidelijk doel en continue verbetering ‘common sense’ worden.

Veelgelezen blogs