Detox je organisatie en vind de flow, fun en productiviteit terug

Als mensen lang aan het werk zijn, veel met elkaar samen werken en onderdeel zijn van een grotere organisatie, dan ligt een verborgen gevaar op de loer.

Er zijn weinig mensen die het herkennen en nog minder die de lef hebben om het aan te pakken of bespreekbaar te maken. Toch levert het enorm veel op om ballast in je eigen omgeving te herkennen en aan te pakken.

Ballast bestaat uit de beelden, overtuigingen en attitudes die samen flow en fun uit een organisatie halen. Die werken zwaar, saai en frustrerend maakt. Waar mensen angstig, moedeloos en gedemotiveerd door raken en uiteindelijk afhaken. Ballast is de vaak niet herkende oorzaak voor energieverlies en teruglopende productiviteit.

Ballast ligt op de loer

Waar programma’s als Six Sigma en LEAN de verspilling uit een proces halen, is mijn werk gericht op het identificeren en aanpakken van ballast in een organisatie. Ballast is moeilijk te herkennen, zeker voor mensen die langer in de organisatie werken. Wel heeft de aanwezigheid van ballast een enorme (negatieve) impact op medewerkers, teams en de organisatie als geheel.

Hoe ontstaat ballast?

Het is eigenlijk een bijproduct van lang (samen) aan het werk zijn. Als je hard aan het werk bent, dan kunnen negatieve beelden ontstaan over anderen, conflicten kunnen niet opgelost worden, wantrouwen kan groeien, doordachte werkwijzen kunnen versloffen en goede lessen worden vergeten of verdraaid. Hoe langer ballast blijft bestaan, hoe meer het in de raderen van een goed functionerend persoon, team of organisatie terecht kan komen, waardoor het plezier, de flow en de productiviteit aangetast raken. Zo kan een organisatie van een hechte groep toegewijde mensen langzaam veranderen in een eilandenrijk, waar angst, verkokering en wantrouwen heersen.

In een tijd waarin organisaties en individuen sterk worden uitgedaagd om meer met minder te doen, ligt ballast nog sterker op de loer. Angst voor de toekomst, denken in tekorten, tegenvallende resultaten en hoge werkdruk kunnen gemakkelijk de hoeveelheid ballast in een organisatie vergroten.

Waar een consultant ècht bij kan helpen

Het herkennen, aanpakken en uiteindelijk loslaten van ballast is een moeilijke, soms pijnlijke route, die enorm veel kan opleveren voor diegenen die de moed hebben om het onderwerp echt aan te gaan. Er zijn verschillende redenen waarom het aanpakken van ballast een ervaren externe consultant vereist.

Ten eerste omdat het moeilijk is om te herkennen; bij jezelf, maar zeker ook in je werkomgeving. Daarnaast is het onderwerp niet gemakkelijk om bespreekbaar te maken tussen collega’s: het leidt zonder begeleiding al snel tot een spel van aanval en verdediging en dan tot een conflict. Zo kan een poging om iets ten goede te keren uiteindelijk als een extra stuk ballast in de organisatie eindigen.

Herken ballast en laat het los

Als je als individu, team of organisatie al jarenlang ballast bij je draagt, dan merk je het niet eens. Ballast vormt een deel van je werkelijkheid. Je kunt er zelfs aan gehecht zijn. Het is dus allereerst van belang dat je je eigen ballast leert herkennen samen met de negatieve gevolgen ervan. Pas als je herkent wat je eigen bijdrage is aan iets negatiefs, kun je er ook verantwoordelijkheid voor nemen en kiezen voor iets anders.

Voor leiders bestaat het herkennen van ballast uit specifieke vormen van coaching of individuele begeleiding. Een uitgebreide 360’ scan gericht op het identificeren van ballast kan daarbij helpen.

Voor teams bestaat het herkennen van ballast uit een teamdiagnose en workshops. Ook is het vruchtbaar om een team te observeren terwijl het aan het werk is. Zo wordt de ballast in het dagelijkse werk zichtbaar en aanspreekbaar.

Groei en vreugde in het werk

Organisaties leren hun ballast herkennen en loslaten via gezamenlijke ervaringen. Hiervoor ontwikkelen wij zeer specifieke, op de situatie toegesneden bedrijfssimulaties die de meegedragen ballast bespreekbaar maakt. Ook helpt een dergelijke simulatie om met een grote groep te oefenen met gedrag dat anders is dan men normaal in de praktijk aan gewend is. Een ervaring met ballast-arm werken kan een enorme motivator zijn om samen veranderingen in de praktijk door te voeren.

Als een individu, team of organisatie een aanzienlijk stuk ballast kan loslaten, dan is niet voor even maar duurzaam bevrijd van belemmeringen voor succes, groei en vreugde in het werk. Dat toont zich in de snelheid waarmee problemen worden opgelost, het delen van informatie, de flow in processen en uiteindelijk in de bottom-line resultaten van een organisatie.

Veelgelezen blogs