DEBS

Excelleren in samenwerking en leiderschap

In succesvolle organisaties werken teams effectief samen, zien zij het grotere geheel en worden heldere prioriteiten gesteld. Deze teams nemen de juiste besluiten, blijven zich ontwikkelen en boeken gezamenlijk voortgang.

Waardevol en effectief
Het DEBS-platform van InContext biedt een intense, meeslepende en impactvolle leerervaring. Op het intelligente fundament van DEBS ontwikkelen wij bedrijfsspecifieke inhoud zodat de business game voor iedere organisatie op maat gemaakt kan worden. Binnen de online leeromgeving gaan medewerkers aan de slag met gezamenlijke en individuele uitdagingen waar ze in de dagelijkse praktijk ook tegenaan lopen. Zij ervaren de effecten van keuzes op hun persoonlijke resultaten en het succes van het team.

“Ik geloof er heilig in dat dit de laatste stap was die mijn team nodig had om verwachtingen in de markt te overtreffen.”

DEBS platform - Impact Samenwerking Leiderschap

Uitdagend
DEBS daagt deelnemers uit om besluiten te nemen op basis van beschikbare informatie en resources. Uit alle interacties volgen steeds nieuwe uitdagingen, dilemma’s en strategische cases die samen opgelost moeten worden. Genomen beslissingen en acties voeden continu het spel met als resultaat steeds nieuwe vraagstukken, KPI’s en feedback.

“Alle teams over de gehele wereld hebben nu een gemeenschappelijke visie en focus op de prioriteiten. Fantastisch!”

Leren, experimenteren en direct nieuw gedrag oefenen
Door de oplopende complexiteit en tijdsdruk worden krachten en ontwikkelpunten uitvergroot, waardoor een spannende en zeer leerzame ervaring ontstaat. DEBS wordt onder begeleiding van een facilitator online, hybride of face-to-face gespeeld. De tijds- en kostenefficiënte ontwikkeling maakt DEBS voor veel organisaties een zeer effectieve en waardevolle ervaring.

Zie jij de toegevoegde waarde van het DEBS-platform voor jouw team of organisatie? Download dan hier de brochure, neem vrijblijvend contact met ons op of plan een demo waarin wij je de mogelijkheden laten zien. Wij helpen je graag!

DEBS – Voor cross-functionele teams op alle niveaus

Bespreken uitkomsten in subteam

Op verschillende niveaus in organisaties werken cross-functionele teams samen. Ook verschillen teamleden vaak in opleidingsachtergrond, te behalen doelstellingen, inzichten en te bedienen stakeholders. Ze delen informatie, lossen problemen op, nemen belangrijke beslissingen, stellen prioriteiten en verzorgen implementaties.

Naast de interne uitdagingen is er ook druk van buiten de organisatie; de markt vraagt om iedere dag beter en sneller te zijn. DEBS helpt jouw organisatie met feedback geven, individueel en als team, en het ondervinden van de effecten daarvan. Medewerkers kunnen gelijktijdig leren, experimenteren en nieuw gedrag oefenen. Dit resulteert in een versnelling van de gewenste verandering zónder aan kwaliteit in te hoeven leveren. 

De inzet van DEBS zorgt direct voor impact

Teamwork
Teams maken sprongen in de samenwerking en communicatie.

u

Omgaan met complexiteit
Deelnemers leren effectiever te werken in een complexe en veranderende werkomgeving.

U

Betere inzichten
Deelnemers krijgen inzicht in minder voor de hand liggende succesfactoren en valkuilen.

N

Scherpe analyses
Deelnemers verbeteren hun skills in het overzien en analyseren van complexe issues.

Betere beslissingen
Deelnemers leren als team hun besluitvorming te optimaliseren.

Ervarend leren
Deelnemers doen waardevolle ervaringen op zonder dat daar hoge kosten of risico’s aan verbonden zijn.

Brochure Serious Gaming

Brochure Serious Games

Meer weten over onze serious games en bekijken hoe deze voor jouw organisatie ingezet kunnen worden? Download dan nu de gratis brochure.