Case Study – Mammoet

Hoe krijg je 1400 medewerkers verspreid over drie landen op één lijn als het gaat over het verbeteren van klanttevredenheid? Hiervoor werd een nieuwe strategie ontwikkeld en met behulp van serious gaming leerden medewerkers deze kennen, begrijpen én daar hun werkwijze op aanpassen. 

Onze aanpak

Wij geloven in ervaringsgericht leren en dus gaven we de medewerkers van Mammoet een boost via een tailor-made bedrijfssimulatie. De simulatie gaat over twee organisaties die samenwerken op het Mega Arctic Development (MAD) project. Beide organisaties dragen bij aan de ontwikkeling van een eiland op de Antarctische Oceaan en beide partijen zijn gevraagd door hun klanten om een infrastructuur en een nederzetting te bouwen.

Het resultaat

Na deze grote uitrol begrepen meer dan 1400 medewerkers de nieuwe strategie en waarom die strategie nodig is. Ook zagen zij in welke bijdrage zij moesten leveren en kregen ze inzicht in de belangrijkste rollen, taken en afhankelijkheden binnen het primaire proces van Mammoet.

Ze ervoeren de gevolgen van hun gedrag op collega’s en op klanten. En ze begrepen de verschillende belangen – als onderdeel van het thema ‘veiligheid’ – veel beter. Zowel vanuit de belangen van Mammoet zelf als vanuit belangen van klanten.

Door de simulatie weten medewerkers hoe zij, in lijn met de strategie, moesten handelen tijdens de voorbereiding en uitvoering van hun werk. Ze leerden om effectief elkaars gedrag te benoemen en op een constructieve manier samen te werken. En last but not least voelden medewerkers zich verantwoordelijk om proactief bij te dragen aan het succes van Mammoet!

“Het beleven van een strategie heeft zoveel meer impact dan er alleen over lezen.”

Sander Splinter – Managing Director Mammoet Europe