Case Study – Pharma

Internationale farmaceutische organisatie maximaliseert zijn marktwaarde

Hoe blijft jouw organisatie in beweging in een krimpende markt met een concurrentie die zich agressiever opstelt?

We hielpen een grote internationale farmaceutische organisatie met een strategisch veranderplan en ontwierpen een business simulatie die de organisatie ondersteunde bij het verbeteren van de bedrijfsresultaten.

We hielden een assessment ‘systeemgericht denken’ om de interne organisatie en het managementteam te beoordelen. We discussieerden over de richting, de processen, de mensen, het leiderschap en de bedrijfscultuur. Er kwam een aantal kernpunten naar voren die zorgden voor een duidelijke focus:

  • Het op elkaar afstemmen van de structuur en de processen speelde een essentiële rol in de huidige bedrijfsresultaten en klanttevredenheid.
  • De leiderschapsstijl was van invloed op de werkcultuur van hun werknemers.

Veranderingsmanagement

Samen met de klant zetten wij een veranderingsprogramma op. We brachten eerst het bestuur op één lijn; zodat ze voor de organisatie een duidelijke koers konden bepalen. Vervolgens verbeterden we de processen van de organisatie met interventies. Dit zorgde voor een reorganisatie van de medewerkers.

We ontwikkelden een tailor-made bedrijfssimulatie om medewerkers te trainen. Zo ervoeren zij het effect van hun nieuwe vaardigheden, kennis en mindset. Ze leerden met de simulatie om klantgericht te handelen en kregen handvatten aangereikt om deze ‘learnings’ om te zetten naar dagelijkse handelingen.

Het resultaat

Na onze aanpak ontstond er een nieuwe organisatiestructuur met duidelijke processen die de hoofddoelen van de organisatie steunen. Er is een sterk managementteam gevormd. De cultuur van de organisatie is proactiever geworden en medewerkers durven van hun fouten te leren. En de communicatie rondom verantwoordelijkheden en streefcijfers werd verbeterd. Dit heeft geleid tot een hele nieuwe organisatie die beter presteert dan de rest van de markt.

“Dit spel is de definitieve stap voor optimaal teamwerk en om beter te presteren dan de markt.”

Farmaceutische organisatie – General manager

Een aantal andere case studies