Building the Valley

Business game: Building the Valley

Building the Valley is een business game waar deelnemers een vallei bebouwen. Tijdens het spel draait het om klantgerichtheid, samenwerken, strategisch denken en vooruitkijken om zo de belangen van verschillende stakeholders te behartigen. Deelnemers strijden tegen elkaar in vier regio’s en maken hun vallei zo winstgevend mogelijk. Maar winst is niet waar het uiteindelijk om gaat. Het belangrijkste doel van het spel is deelnemers inzicht geven in en laten reflecteren op hun eigen mindset en gedrag, waarbij er een koppeling gemaakt wordt met uw dagelijkse praktijk.

Doelstellingen

  • Krijg inzicht in de belangrijkste rollen, taken en afhankelijkheden binnen uw organisatie
  • Begrijpen van uw bedrijfsstrategie en hoe iedereen daaraan een individuele bijdrage kan leveren
  • Balanceren tussen in- en externe focus en prioriteren tussen klantbelang, kwaliteit en tijdige oplevering
  • Verbeteren van de samenwerking, reflecteren op eigen gedrag en leren van elkaar
  • Open staan voor nieuwe ideeën en durven proberen

Onze aanpak

01. Samen aan de slag

Deelnemers aan Building the Valley lopen een ruimte binnen waar plattegronden van een vallei en bouwblokjes klaarliggen. In opdracht van de klant ontwikkelen ze een vallei. De boodschap die deelnemers meekrijgen is kort en bondig: “Verdeel de rollen in je team en bereid je voor. Het doel is het optimaliseren van de KPIs en zodoende het maximaliseren van de winst.” Vrijwel meteen willen deelnemers aan de slag, de energie is hoog en er ontstaat direct competitiedrang tussen de teams.

02. Inzicht in uw business

Tijdens het spel wordt al snel duidelijk dat het primaire proces en de bijbehorende rollen een gesimplificeerde weergave zijn van uw eigen organisatie. Deelnemers herkennen de verschillende belangen en dilemma’s. Ze ervaren hoe hun eigen gedrag, maar ook dat van anderen, effect heeft op het gehele systeem. Ook wordt inzichtelijk waar de uitdagingen zitten. Wat doe je bijvoorbeeld als sales meer verkoopt dan operations kan bouwen? Hoe zorg je dat een proces bestaande uit onnodig veel stappen en checks tóch werkbaar blijft?
Na elke spelronde wordt er geëvalueerd. Er wordt daarbij ook een koppeling gemaakt met de dagelijkse praktijk.

03. Optimale resultaten

Naarmate het spel vordert is er ruimte voor deelnemers om te experimenteren. Ze passen processen aan, geven een andere invulling aan rollen en vertonen ander gedrag. Dit zorgt ervoor dat teams in een flow terecht komen wat leidt tot verdere optimalisatie van de business.

“Ik wil jullie heel erg bedanken. Soms kan de introductie bij een bedrijf een beetje stijve materie zijn. Daar was ik wel bang voor aan het begin van de onboarding. Jullie brachten het echt goed, met de juiste hoeveelheid dynamiek, humor en uitdaging.”

Deelnemer Onboardingprogramma

Resultaten

Na afloop van het spel volgt de eindevaluatie. Deelnemers ervaren dat zij in korte tijd hun eigen business beter begrijpen. Daarnaast gaan ze naar huis met inzicht in hun eigen gedrag en het effect ervan, maar ook met ideeën over wat zij als individu kunnen doen om bij te dragen aan het succes van uw organisatie. De ervaring die ze hebben opgedaan in het spel helpt hen met het efficiënter en effectiever aanpakken van uitdagingen in hun dagelijkse praktijk. Dit in lijn met uw bedrijfsstrategie.